Proč musíte chtít „Bezpečnostní dohled“

30. října 2019 / 9:00 – 10:00 / online webinář

Existují pouze tři klíčové důvody, proč by každá firma či organizace měla chtít vědět, co se z pohledu IT bezpečnosti děje ve světě, v České republice a především v její vlastní infrastruktuře. Proto se bezpečnostní dohled stává nedílnou součástí každé IT strategie.

Webinář vám umožní tyto důvody rozkrýt a pochopit, jak je možné problematiku bezpečnostního dohledu uchopit. Dovíte se, jak takový dohledový systém funguje, z čeho se skládá, jaké jsou jeho úrovně, a především se budeme věnovat otázce řešení bezpečnostního dohledu formou služby, tak jak jej nabízí AUTOCONT pomocí svého bezpečnostního teamu. Vysvětlíme, co je Security Operations Centrum a ukážeme vám zázemí, nástroje a fungování našeho AC SOC.

Program

  • 9:00   Zahájení webináře
  • Klíčové přínosy bezpečnostního dohledu
  • Jak to funguje - principy a technický popis řešení
  • Co je to AC SOC a v čem jsme jedineční
  • Jak fungují bezpečnostní teamy
  • Popis nabízených služeb „AC Bezpečnostního dohledu“
  • Cenotvorba - naše služby jsou opravdu pro každého
  • 10:00   Ukončení webináře

Zaregistrujte se zde

Za společnost AUTOCONT a.s. vás srdečně zve

Petr Vejmělek
manažer oblasti nabídky