Reference

Konsolidace několika datových center do hyperkonvergovaného řešení

Konsolidace několika datových center do hyperkonvergovaného řešení První novinová společnost a.s.

Zákazník díky sloučení několika IT prostředí pod „jednu střechu“ významně snížil náklady na administraci IT prostředí. Došlo ke snížení počtu provozovaných datových center a potřebných licencí pro provoz infrastruktury.

Případová studie

Komplexní správa stanic pomocí MS Endpoint Configuration Manager

Komplexní správa stanic pomocí MS Endpoint Configuration Manager Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice dosáhla zrychlení a automatizace řízení celého životního cyklu koncových stanic a zajištění bezpečného prostředí. Snížil se celkový čas a náklady na správu IT.

Případová studie

Inovace Technologického centra Jihomoravského kraje

Inovace Technologického centra Jihomoravského kraje Inovace Technologického centra Jihomoravského kraje

Technologické centrum dosáhlo zrychlení a automatizace řízení celého životního cyklu koncových stanic a serverů. Došlo ke snížení nákladů a času na správu IT.

Případová studie

Zajištění provozu IT restaurací a zavedení samoobslužných kiosků

Zajištění provozu IT restaurací a zavedení samoobslužných kiosků Mc Donald´s

Zvýšení maximálního komfortu zákazníka, kdy tradiční pokladny nahradily samoobslužné kiosky, které minimalizovaly možné negativní vlivy lidského faktoru. Veškeré změny probíhaly za plného provozu a s minimální chybovostí.

Případová studie

Komplexní správa stanic a serverů pomocí MS Endpoint Configuration Manager

Komplexní správa stanic a serverů pomocí MS Endpoint Configuration Manager pro Magistrát města Brna

Cílem projektu bylo nahrazení stávajícího řešení novým s moderními možnostmi správy a s integrací antivirového řešení. Došlo ke zrychlení a automatizaci řízení celého životního cyklu koncových stanic i serverů, ušetření času a nákladů na správu IT a zajištění bezpečného prostředí.

Případová studie

Patch Management

Patch Management pro Krajský soud v Hradci Králové

Technicky jednoduché a cenově dostupné řešení se správou 750 koncových zařízení v šesti lokalitách, z jednoho místa a se splněním bezpečnostních cílů.

Případová studie

Školní rozhlas na platformě IP audio systému Axis

Školní rozhlas na platformě IP audio systému Axis pro VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská

Spolehlivý systém školního hlášení, který zvyšuje nejen bezpečnost žáků, ale i jejich pohodlí, hlášení je možné adresovat vždy jen na vybrané okruhy učeben.

Případová studie

Bezpečnost informačních systémů nemocnice

Bezpečnost informačních systémů nemocnice Psychiatrická nemocnice v Opavě

Cílem rozsáhlého projektu, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bylo povýšení stávajícího IT prostředí na úroveň odpovídající aktuálním požadavkům legislativy, kybernetické bezpečnosti a zajišťujícího efektivitu zdravotnického personálu. Bylo nutno zvýšit odolnost informačních systémů proti kybernetickým hrozbám, sjednotit ověřování uživatelů a centralizovat jejich správu, dále zavést správu servisních požadavků včetně centrálního katalogu služeb a zabezpečit ukládání a řízení životního cyklu dokumentů.

Případová studie

Nová hyperkonvergovaná IT infrastruktura

Nová hyperkonvergovaná IT infrastruktura Krajský úřad Středočeského kraje

Generační obměnou technologií získal zákazník moderní IT prostředky, ale zároveň zásadním způsobem zvýšil odolnost celého prostředí proti možným výpadkům. Řešení umožňuje do budoucna libovolně zvyšovat výkonnost ve všech směrech růstu pro stále se zvyšující požadavky na IT služby poskytované občanům.

Případová studie

Bezpečná a intuitivní správa firemní sítě i práv uživatelů z cloudu

Bezpečná a intuitivní správa firemní sítě i práv uživatelů z cloudu LetsGetChecked

Koncept umožňující kompletní vzdálenou správu sítě s technologií Cisco Meraki s jednotným administračním rozhraním a silným zabezpečením koncových zařízení za využití cloudových služeb.

Případová studie

Bezpečnostní dohled

Bezpečnostní dohled Palivový kombinát Ústí, s. p.

Služba bezpečnostního dohledu umožňuje zákazníkovi sledování síťového provozu, zvyšuje bezpečnost jeho prostředí a zajišťuje archivaci za účelem zpětného dohledávání. V případě incidentu umožňuje jeho rychlé odhalení a pohotovou reakci téměř v reálném čase.

Případová studie

Zajištění kybernetického bezpečnostního dohledu

Zajištění kybernetického bezpečnostního dohledu Česká zbrojovka a.s.

Službou pokročilého bezpečnostního dohledu jsou zajištěna preventivní a obranná opatření, která dokážou rozpoznat skutečnou hrozbu v téměř reálném čase a co nejpohotověji na ni reagovat. Díky zjištěným informacím je možné urychlit nápravu a obnovit tak důvěryhodnost IT zdrojů firmy.

Případová studie

Nasazení systému LOGmanager v Nemocnici Jihlava

Nasazení systému LOGmanager v Nemocnici Jihlava Nemocnice Jihlava

LOGmanager zajišťuje provoz pro sběr strojových dat z jakéhokoliv zdrojového systému v Nemocnici Jihlava. Jednoduchost a přehlednost zařízení umožňuje poskytovat informace a zasílat alerty dle požadavků administrátorů ICT.

Případová studie

Zajištění kybernetické bezpečnosti - SIEM

Zajištění kybernetické bezpečnosti - SIEM Státní ústav pro kontrolu léčiv

Významná zakázka v oblasti bezpečnostního managementu a monitoringu s použitím produktu IBM QRadar SIEM. Zakázka obsahovala analýzu a návrh architektury, instalaci, implementaci, školení a dokumentaci.

Případová studie

Virtualizace desktopů pro konstruktéry

Virtualizace desktopů pro konstruktéry Evektor, s.r.o.

S pomocí virtuálních pracovních stanic pro CAD se konstruktéři společnosti zákazníka naučili využívat všech výhod technologie VDi, zejména zabezpečení dat, efektivní i vzdálený přístup k VDi mezi pracovišti a tím došlo k vyšší efektivitě a snížení prostojů.

Případová studie

Zajištění bezproblémového chodu IT

Zajištění bezproblémového chodu IT Eden Europe, s.r.o.

AutoCont převzal kompletní správu o IT a zabezpečuje ji pro zastoupení této výrobní firmy v České Republice a Polsku. Zákazník získal jednoznačné provozní náklady s garantovanou úrovní služeb, přenesení rizik na poskytovatele IT služeb a rychlé řešení požadavků na IT.

Případová studie

Migrace Active Directory

Migrace Active Directory Třinecké železárny

S přechodem Active Directory, souborových služeb a dalších částí infrastruktury na vyšší verzi operačního systému Windows Server 2016 se podařilo mimo jiné zvýšit efektivitu správy a zlepšit bezpečnost.

Případová studie

Microsoft Office 365 přináší velké výhody

Microsoft Office 365 přináší velké výhody Statutární město Brno

Díky navrženému řešení došlo ke sjednocení uživatelských přístupů napříč jednotlivými městskými částmi. To přineslo řadu výhod, mezi jinými např. snížení administrativní náročnosti nebo možnost sledování počtu a struktury přidělených licencí.

Případová studie

AUTOCONT v roli IT manažera

AUTOCONT v roli IT manažera ve společnosti Hauk s.r.o.

Firma Hauk podepsala s AUTOCONTem servisní smlouvu v režimu Jsme Vaše IT, která pokrývá kompletní převzetí IT pod správu AUTOCONTu. Před podpisem smlouvy proběhla detailní analýza aktuálního stavu a byla vytvořena dokumentace IT infrastruktury. AUTOCONT v současné době supluje IT manažera společnosti.

Případová studie

Modernizace infrastruktury IT

Modernizace infrastruktury IT Oblastní nemocnice Náchod

Po obměně IT infrastruktury je nemocnice velmi dobře připravena na budoucí rozšiřování, nastupující směry a nové technologie tak, aby IT řešení mohla plně podporovat cíle dalšího rozvoje nemocnice.

Případová studie

Provoz infrastruktury

Provoz infrastruktury Lázně Františkovy Lázně a.s.

Zákazníkovi zajištujeme komplexní starost o IT celé skupiny, vlastní má již jen 2 stále zaměstnance. Jedna z firem si navíc pořídila AC Privátní cloud pro možnost legálně sdílet centrální IT infrastrukturu skupiny a licence v ní i možnost dynamicky měnit počty uživatelů ve firmě a ve skupině.

Případová studie

Provoz infrastruktury

Provoz infrastruktury Reda a.s.

Provoz IT infrastruktury a její rozvoj je pro zákazníka zabezpečován plně interním manažerem z AUTOCONTu. IT oddělení činí dva vlastní zaměstnanci, kteří se soustředí na podporu informačního systému a provoz e-shopu.

Případová studie

Serverovna pro Archív vizuální historie

Serverovna pro Archív vizuální historie Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vybudování IT infrastruktury pro archív vizuální historie, který obsahuje téměř 52 000 audiovizuálních svědectví přeživších holocaustu a dalších pamětníků natočených v 57 zemích a 34 jazycích. Do projektu byla dodána výpočetní, virtualizační a síťová infrastruktura, tak aby byly splněny požadavky na flexibilitu konfigurací i minimální prostorové možnosti.

Případová studie

Vysoce dostupná a úspornější IT infrastruktura

Vysoce dostupná a úspornější IT infrastruktura Madeta a.s.

Zakoupením dvou identických úložišť, zapojených do synchronní replikace, získal zákazník řešení s vysokou dostupností, které jeho prostředí vyžaduje. Bonusem je i nižší spotřeba elektrické energie a nižší potřeba chlazení, což se projeví na dalších úsporách. Kromě vrstvy datových úložišť bylo doporučeno vyměnit také servery virtualizační vrstvy.

Případová studie

Phishing test

Phishing test Statutární město Opava

Provedení testu uživatelů zadavatele na „odolnost“ phishingového útoku, jednoho z nejčastěji používaného útoku současnosti. Zadavatel si ověřuje, nakolik představuje tento útok skutečnou hrozbu a nakolik jsou jeho systémy zranitelné phishingem.

Případová studie

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Univerzita Pardubice

Virtualizace desktopů umožňuje univerzitě z jednoho místa snadno a efektivně spravovat velké množství koncových stanic, prakticky okamžitě reagovat na změny výuky, na nové požadavky uživatelů, a zajistit vysokou dostupnost a bezpečnost uživatelských systémů a aplikací.

Případová studie

Centrální distribuce reklamy na 2000 displejích v síti lékáren

Centrální distribuce reklamy na 2000 displejích v síti lékáren Lékárny Dr.Max

Zákazníkovi jsme mimo dodání, instalaci a následný servis umožnili pro celorepublikovou síť lékáren sjednocení a plné řízení distribuce jeho marketingových informací z jednoho místa. Zároveň má možnost rozdělení obsahu dle regionů, měst, zaměření lékáren.

Případová studie

Vybudování nové SAN a LAN infrastruktury

Vybudování nové SAN a LAN infrastruktury JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.

Řešení v oblasti dat vyřešilo výkonová, kapacitní a bezpečnostní rizika. Nová topologie a infrastruktura LAN zabezpečila dlouhodobé optimální fungování a správu sjednocením řešení nad prvky jednoho výrobce, který je nyní stejný ve všech oblastech IT prostředí závodu.

Případová studie

Zásadní zvýšení dostupnosti datových úložišť

Zásadní zvýšení dostupnosti datových úložišť ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Zákazník potřeboval vyřešit rostoucí nároky na nepřetržitou výrobu, která je podporována právě IT technologiemi. AutoContem navržené a realizované řešení narovnalo nejen vrstvu komunikační a vrstvu datových úložišť, ale zohlednilo také dostupnost geografickou.

Případová studie

Outsourcing bezpečnostního manažera a jeho audit dle ISO 27001

Outsourcing bezpečnostního manažera a jeho audit dle ISO 27001 BOOM TISK, spol. s r.o.

Zákazník u AutoCont outsourcuje roli bezpečnostního manažera, která je pro něj nezbytná k naplnění požadavků svých zákazníků. Součástí je provádění bezpečnostních testů, penetračních testů, bezpečnostního poradenství a auditů dle normy ISO 27001.

Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku

Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku O.K. Trans Praha spol. s r.o.

U zákazníka jsme implementovali řešení AC Transport s cílem pokrýt všechny zákazníkem poskytované služby zejména v oblasti kamionové dopravy. Cílem bylo propojit všechny systémy a evidence do jednoho ERP systému a pomocí BI dokázat provoz sledovat, vyhodnotit a rozvíjet požadovaným směrem.

Případová studie

Zjednodušení IT infrastruktury

Zjednodušení IT infrastruktury Jihomoravský kraj

Vysoká dostupnost na vrstvě datových úložišť je na Jihomoravském kraji provozována již několik let, dosud však byla řešena dalším HW a SW vybavením – diskovou virtualizací. Náhrada části datových úložišť dvojicí HPE 3PAR v8200 znamená významné zjednodušení IT infrastruktury, transparentní failover mezi sebou si řídí obě úložiště sama, bez virtualizační vrstvy.

Komplexní dodávka systémů a techniky

Komplexní dodávka systémů a techniky Biology Park Brno s.r.o.

V rámci zakázky jsme úspěšně realizovali komplexní dodávku systémů a vybavení pro nově vybudovaný vědeckotechnický park v Brně s orientací na aplikovaný výzkum v oborech biotechnologie a biomedicína. Jednalo se o implementaci aktivních prvků, wifi sítě, telefonní ústředny a firewallu, a to včetně integrace na navazující systémy. Dále jsme dodávali PC a NB, LCD panely, projektory, tablety, tiskové řešení, server a průmyslové PC.

Implementace řešení Microsoft Lync 2013

Implementace řešení Microsoft Lync 2013 Mountfield a.s.

Implementací řešení na bázi produktu Microsoft Lync Server 2013 získali zaměstnanci společnosti Mountfield moderní komunikační nástroj, který umožňuje okamžité spojení nejen s dalšími kolegy společnosti, ale také s obchodními partnery a zákazníky.

Případová studie

Virtualizační infrastruktura pro superpočítač

Virtualizační infrastruktura pro superpočítač Národní centrum IT4Innovations

Vybudování podpůrné infrastruktury pro národní superpočítačové centrum - servisní podpora hardwaru přímo na místě pro superpočítač Anselm, implementace virtualizační a zálohovací infrastruktury pro superpočítač Salomon. Poskytování služeb service desku a zajišťování servisu hardwaru pro hlavního dodavatele, společnost SGI.

Případová studie

Virtualizace aplikací a desktopů

Virtualizace aplikací a desktopů ČEZ ICT Services

Virtualizace desktopů přinesla snížení nákladů na provoz a správu aplikací. Zkrátily se prostoje na straně uživatele a naopak významně vzrostla dostupnost IT infrastruktury a zároveň je možné přistupovat odkudkoli a z jakéhokoli zařízení. Využiti principů virtualizace a centralizace s řešeními XenApp a XenDesktop umožnilo zvýšit flexibilitu prostředí, snížit provozní náročnost a optimalizovat IT infrastrukturu.

Případová studie

Konsolidace IT infrastruktury

Konsolidace IT infrastruktury PRAGOPROJEKT, a.s.

Řešení IT infrastruktury (ve čtyřech lokalitách zákazníka), které prostřednictvím technologie AC Privátní Cloud zvýšilo dostupnost a zabezpečilo bezvýpadkovost infrastruktury. Jde o vysoce škálovatelné řešení, kdykoli rozšiřitelné dle potřeb zákazníka. Docíleno nadstandardního zabezpečení dat a jejich ochrany v případě katastrof či zcizení v jednotlivých lokalitách. Zároveň se snížila zátěž interního IT zákazníka a došlo k uvolnění rukou IT týmu pro správu a rozvoj aplikací a podporu uživatelů.

Případová studie

Kybernetický zákon

Kybernetický zákon Statutární město Ostrava

Realizace bezpečnostního auditu a vytvoření rozdílové analýzy oproti plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti. Cílem bylo identifikovat odchylky stavu bezpečnostních opatření od požadavků zákonných norem a návrh způsobu řešení odchylek.

Automatizovaná migrace v bankovním prostředí

Automatizovaná migrace v bankovním prostředí Národní banka Slovenska

Prostřednictvím efektivní migrace byl v celé IT infrastruktuře nasazen operační systém Windows 7 (místo Windows XP s končící podporou), došlo k migraci uživatelských profilů, dat i klientských aplikací. Sjednotil se operační systém, což znamená nižší náklady na provoz, správu i aktualizace. Zkušenosti specialistů společnosti AutoCont umožnily provést migraci velice efektivně a s minimálními prostoji uživatelů.

Případová studie

IT infrastruktura call centra

IT infrastruktura call centra Comdata Czech s.r.o.

Vybudování funkční, bezpečné a bezvýpadkové IT infrastruktury na pracoviště v Ostravě a Chrudimi. Prostředí plně odpovídá firemním standardům s veškerými požadavky na bezpečnost. Je stabilní, vysoce dostupné a již dva roky funguje bez jediného výpadku. Benefitem bylo také rychlé vybudování infrastruktury v řádů několika týdnů.

Případová studie

Bezpečnostní školení

Bezpečnostní školení Statutární město Opava

Školení o bezpečnosti za účelem budování bezpečnostního povědomí zadavatele. Uživatelé byli seznámeni s aktuálními hrozbami a se základy bezpečné práce s informačním systémem.

Městský kamerový dohledový systém

Městský kamerový dohledový systém Město Kravaře

Nový systém umožňuje nepřetržitě monitorovat vybrané městské lokality a v případě potřeby rychle a efektivně zasáhnout. Představuje tak významnou součást programu prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti občanů města Kravaře.

Případová studie

Bezdrátové připojení

Bezdrátové připojení Clarion Congress Hotel Prague

Cílem projektu bylo pokrytí všech hotelových pokojů bezdrátovým připojením s využitím maximálního překrytí signálu u všech 215 přístupových bodů. K realizaci byla využita stávající infrastruktura klienta a samostatná zařízení se podařilo elegantně skrýt za vybavení pokoje.

Případová studie

Zřízení technologického centra

Zřízení technologického centra Město Kroměříž

Realizace technologického centra od tvorby implementačního plánu, dodávku HW i SW, instalaci a integraci do provozního prostředí až po testy dostupnosti, dokumentaci cílového stavu a školení personálu. Součástí zakázky je také systémová, servisní a provozní podpora centra.

Virtualizace IT infrastruktury

Virtualizace IT infrastruktury Rodinný pivovar BERNARD a.s.

Vytvoření stabilní serverové infrastruktury zajišťující modernizaci IT a minimalizaci časových prodlev mezi případnými výpadky IT infrastruktury. Systém je připojen na AutoCont dohledové centrum, které ho sleduje a v případě výchylek informuje zákazníka.

Případová studie

Aktualizace telefonního systému

Aktualizace telefonního systému Město Opava

Technologický upgrade stávajícího řešení telefonních služeb. Navržené řešení je založeno na systému Cisco Business Edition 6000. Byla realizována kompletní migrace uživatelů na novou platformu a redundantní nasazení hlasových bran. Přechod na novou platformu umožní úřadu nasazení dalších nástrojů pro externí i interní, efektivní spolupráci a komunikaci. Součástí zakázky je dodávka kompletní dokumentace a zaškolení IT pracovníků magistrátu.

Případová studie

Implementace AC Privátní cloud

Implementace AC Privátní cloud TESCOMA s.r.o.

Nasazení AC Privátního cloudu zabezpečuje bezvýpadkový provoz systému, vysoký výkon pro provoz kritických aplikací, přináší výrazné snížení časových nákladů interního IT a zásadní cenovou úsporu.

Případová studie

Zvýšení dostupnosti IT služeb a bezpečnosti dat

Zvýšení dostupnosti IT služeb a bezpečnosti dat TEEN Engineering s.r.o.

Předmětem zakázky bylo hardwarové a softwarové vybavení včetně zaškolení pracovníků na nové verze produktů. Řešením od AutoContu získala společnost ochranu svých dat a jistotu, že i v případě havárie některé z komponent IT infrastruktury, budou její data v bezpečí a IT systém bude opět provozuschopný tak, aby dopad na termíny projektů a realizací byl minimální.

Případová studie

Nová serverová infrastruktura

Nová serverová infrastruktura Wikov Industry

Nová infrastruktura nasazena na základě rozvojové studie celého holdingu Wikov na 4 roky. AutoCont vyhrál výběrové řízení na základě konkurenceschopné ceny i detailní znalosti prostředí a komplexních kompetencí. Implementace obsahovala uzavření smluv MS EAS a SelectPlus a nasazení Office365 pro 400 uživatelů, novou serverovou infrastrukturu, zálohování atp.

Dodávka a implementace síťových prvků

Dodávka a implementace síťových prvků Město Tábor

Předmětem plnění bylo dodání síťových prvků HP včetně návrhu, konfigurace a implementace souvisejících technologií a současně dodávka technologií SAN. v rámci zakázky je poskytována na základě servisní smlouvy také podpora síťových prvků.

Software Asset Management

Software Asset Management MěÚ Břeclav

MěÚ Břeclav se díky Software Asset Managementu připravil na přechod do terminálového prostředí a výrazně ušetřil na licencích. Specialisté z AutoContu zrealizovali audit používaného softwaru všech počítačů, objevili slabá místa aktuálního stavu a provedli vyhodnocení. Byla navržena potřebná opatření a postupy. Proběhla standardizace softwaru a centrální řízení jeho nákupu. Nyní je software nakupován levněji a využíván efektivněji.

Implementace terminálové farmy pro publikované aplikace

Implementace terminálové farmy pro publikované aplikace Ahold Czech Republic a. s.

Společnost AHOLD využívala Citrix farmu verze Metaframe XP. Jak hardware, tak i software dosáhl konce své životnosti a nebylo tak možno dosáhnout požadované spolehlivosti a dostupnosti služeb.Bylo třeba provést upgrade nebo migraci na vyšší verzi (XenApp 4.5 for Windows Server 2003) a současně celou strukturu začlenit do nově vznikající virtuální infrastruktury.

Případová studie

Výpočetní clustery pro CEITEC

Výpočetní clustery pro CEITEC Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

Dodávka a instalace výpočetních serverů s více než 600 jádry CPU, včetně serverů s architekturou GPU. Součástí plnění je i odpovídající servis dodaného řešení po dobu tří let.

Konsolidace a virtualizace serverové infrastruktury na platformě VMware

Konsolidace a virtualizace serverové infrastruktury na platformě VMware Teplárny Brno a.s.

Předmětem zakázky byla nejprve analýza IT prostředí a vhodnost pro virtualizaci. v další etapě návrh a realizace serverové virtualizace a konsolidace na technologii VMware vSphere 5. Mimo standardní přínosy virtualizace byla pozitivně hodnocena úspěšná virtualizace více než deset let starých serverů a prodloužení životnosti zastaralých, ale stále potřebných aplikací.

Případová studie

Antivirová ochrana pro Ústav výpočetní techniky

Antivirová ochrana pro Ústav výpočetní techniky Masarykova univerzita

Předmětem zakázky byla dodávka antivirového bezpečnostního řešení ESET, AVG, F-Secure.

Migrace PC/NB z Windows XP na Windows 7

Migrace PC/NB z Windows XP na Windows 7 GE Money Bank a.s.

Bylo realizováno zajištění služby migrace operačního systému Windows XP na operační systém Windows 7 na noteboocích a počítačích zákazníka včetně přesunu uživatelských dat v objemu více než 1500 koncových stanic.

Implementace Active Directory

Implementace Active Directory Univerzita Tomáše Bati

Vytvoření infrastruktury adresářových služeb na bázi produktu Microsoft Active Directory a vytvoření vysoce dostupné souborové služby. Cílem bylo nasazení centralizované platformy pro řízení uživatelských účtů, správu koncových stanic a souborové úložiště založené na aktuálních technologiích, která postupně nahradí stávající Novell služby.

Případová studie

Rozšíření VMware virtuální infrastruktury

Rozšíření VMware virtuální infrastruktury KORADO, a.s.

Předmětem zakázky bylo rozšíření VMware virtuální infrastruktury, konsolidace serverů, včetně dodávky blade serverů, SAN infrastruktury a rozšíření diskového pole.

Dodávka licencí v programu Microsoft Campus

Dodávka licencí v programu Microsoft Campus Vysoká škola báňská v Ostravě

V období 6/2010 až 5/2013 realizoval AutoCont dodávku softwarových licencí v programu Microsoft Campus a návazných služeb podpory pro Vysokou školu báňskou v Ostravě.

Efektivní evidence a správa majetku ICT pomocí systému ALVAO

Efektivní evidence a správa majetku ICT pomocí systému ALVAO Futaba Czech, s.r.o.

Cílem projektu bylo vyřešení požadavků na správu softwaru ve společnosti Futaba Czech, s.r.o. Po analýze všech vstupů nabídl AutoCont jako řešení systém ALVAO, který výborně spolupracuje s platformou Microsoft, díky čemuž velmi ulehčuje administrativní práci, zamezuje duplicitám a šetří čas techniků. Firma tím získala kompletní přehled o hardwaru a softwaru majetku společnosti.

Případová studie

Virtuální desktopy

Virtuální desktopy Česká spořitelna, a. s.

Předmětem zakázky bylo vybudování prostředí virtuálních desktopů pro cca 200 desktopů v testovacím prostředí v České Spořitelně, což výrazně přispělo ke zjednodušení a zrychlení procesu testování aplikací. Při každém testu je nutné znovu celé prostředí inicializovat, což je bez použití virtuálních desktopů výrazně náročnější na čas i práci.

Případová studie

Nasazení MS SCCM 2007

Nasazení MS SCCM 2007 OTP Banka Slovensko, a. s.

Řešení zahrnovalo analýzu, pilotní provoz a instalaci jedné SCCM sítě v Bratislavě. Následně instalaci cca 700 SCCM klientů v 73 lokalitách, konfiguraci a customizaci některých SCCM funkcí a školení IT oddělení. SCCM zvyšuje produktivitu a efektivitu IT omezováním ručních postupů a uvolněním času na projekty s vyšší hodnotou.

Modernizace vybavení ZŠ Ostrava-Vítkovice

Modernizace vybavení ZŠ Ostrava-Vítkovice Statutární město Ostrava

Předmětem zakázky byly dodávka interaktivních tabulí, nové počítačové učebny, nové kabeláže a jejich uvedení do provozu.

Modernizace vybavení ZŠ městského obvodu Slezská Ostrava

Modernizace vybavení ZŠ městského obvodu Slezská Ostrava Statutární město Ostrava

Hlavními oblastmi zakázky byly dodávka, instalace a uvedení do provozu interaktivních tabulí, počítačových a jazykových učeben, včetně kabeláží a nábytku.

Dodávka výpočetní techniky

Dodávka výpočetní techniky Mendelova univerzita v Brně

Předmětem zakázky byla dodávka a aplikace výpočetní techniky a softwaru pro Mendelovu univerzitu v období listopad 2012 až leden 2013.

Technická podpora Agendového systému

Technická podpora Agendového systému Energetický regulační úřad

Předmětem projektu je komplexní podpora - HotLine, HelpDesk, realizace úprav na základě legislativních změn a vývoje nových verzí, servisní služby, konzultace, rozvoj nových agend úřadu, úpravy dle požadavků klienta a další služby.

Vybudování Technologického centra

Vybudování Technologického centra ORP Města Bruntál

Vybudování Technologického centra zahrnovalo dodávku hardwaru a softwaru, implementaci řešení a proškolení obsluhy. Součástí zakázky je rovněž poskytování servisních služeb.

Homogenní IT infrastruktura s nižšími náklady na správu

Homogenní IT infrastruktura s nižšími náklady na správu AutoCont CZ, a. s.

Cílem projektu bylo zefektivnit IT infrastrukturu, aby byla schopna pružně reagovat na nové požadavky a tržní trendy a uspokojovat i ty nejvyšší nároky na poskytování firemních IT služeb. Za využití technologií Microsoft a HP se podařilo vytvořit moderní IT prostředí, zvýšit kvalitu interních IT služeb a snížit náklady na správu IT.

Případová studie

Antivirové řešení koncových stanic

Antivirové řešení koncových stanic Telefónica Czech Republic, a. s.

V rámci projektu zabezpečení koncových stanic jsme pro zákazníka realizovali nasazení nových antivirových produktů. Především jde o ochranu koncových stanic před nebezpečnými kódy a efektivní řízení a provozování těchto produktů v rámci celé společnosti.

Řízení identit – IdM

Řízení identit – IdM BlueLink International CZ, s.r.o.

Pro společnost jsme nasadili Identity Management na platformě Microsoft především k efektivnímu řízení identit pro přístup do provozovaných systémů zákazníka. Systém je využíván především v lokalitách Praha, Paříž, Sydney, Mauricius.

Antivirová ochrana koncových stanic a serverů

Antivirová ochrana koncových stanic a serverů Ministerstvo vnitra ČR

Pro MV ČR a jemu náležícím složkám jsme realizovali implementaci antivirového systému pro koncové stanice a servery. Účelem byla především ochrana těchto strojů před nebezpečnými kódy a efektivní řízení systému skrze organizaci.

Kontrola a řízení obsahu

Kontrola a řízení obsahu Škoda Auto a.s.

V rámci dlouhodobé spolupráce jsme realizovali nasazení technologií pro efektivní a účinnou kontrolu a řízení obsahu i přístupu k webovým aplikacím zaměstnanců společnosti. Primárním cílem projektu bylo zvýšení zabezpečení infrastruktury, zefektivnění využívání prostředků ICT poskytovaných společností zaměstnancům a omezení možnosti úniku citlivých dat.

Virtualizace serverové infrastruktury

Virtualizace serverové infrastruktury Ostravské komunikace, a.s.

Cílem projektu bylo vybudování datového centra, zahrnující dodávku hardwaru a softwaru, implementaci řešení a proškolení obsluhy. Součástí zakázky je také poskytování servisních služeb včetně monitoringu.

Migrace ze systému Domino na platformu Microsoft

Migrace ze systému Domino na platformu Microsoft ČD Cargo, a.s.

Cílem projektu bylo vytvoření nového prostředí pro přechod ze systému Domino na platformu Microsoft a přechod na tuto platformu. v rámci projektu bylo vybudováno prostředí Microsoft Exchange, Lync, Sharepoint. Součástí byla také antivirová ochrana a zálohování celého prostředí řešením Microsoft Data Protection Manager.

Vybudování Call centra a přidružené infrastruktury

Vybudování Call centra a přidružené infrastruktury Comdata Czech s.r.o.

Předmětem zakázky bylo vybudování vysoce dostupné serverové infrastruktury a vybudování kompletní pasivní i aktivní síťové infrastruktury včetně poskytování služeb podpory prostředí v produkci.

Rekonstrukce komunikační infrastruktury LAN a WAN sítí

Rekonstrukce komunikační infrastruktury LAN a WAN sítí První novinová společnost a. s.

Požadavkem zákazníka bylo vybudovat komunikační infrastrukturu, která bude umožňovat nepřerušený provoz klíčových aplikací - firemního IS, CRM systému, kontaktního centra a IP telefonie. Komunikační infrastruktura měla klást rozumné nároky na vytížení správců infrastruktury a efektivní lokalizaci.

Případová studie

Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu

Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu Město Hořice

Předmětem projektu byla dodávka hardwaru, softwaru, služeb (implementace a podpory) celé organizace, elektronické spisové služby pro 25 obcí základního typu a jejich organizace ve správním území ORP Hořice a implementace vnitřní integrace úřadu.

Vybudování IP telefonie

Vybudování IP telefonie AT Computers a.s.

Hlavním obsahem dodávk y byla implementace nové IP telefonie s napojením na Microsoft Lync server a jejich postupné propojení s ostatními pobočkami v ČR a na Slovensku. Souběžně s IP telefonií bylo také potřeba zachovat stávající analogové linky. Posléze se propojila IP telefonie s MS Lyncem a vytvořily se telefonní skupiny pro přepadávání hovorů na telefonní operátory. Posledním krokem bylo napojení mobilních klientů, tzv. smartphonů s prostředím MS Lync.

Dodávka výpočetní techniky

Dodávka výpočetní techniky Ministerstvo obrany ČR

Předmětem zakázky byla dodávka personálních počítačů a monitorů včetně 3letého záručního servisu.

ONLINE jazyky

ONLINE jazyky ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o.

Předmětem zakázky bylo dodání infrastruktury založené na technologiích Microsoft a CITRIX pro virtualizaci aplikací a jejich provoz v e-learningovém prostředí. Dále jsme se podíleli na dodávce produktů Apple pro testování portálu onlinejazyky.cz.

Rozšíření infrastruktury

Rozšíření infrastruktury Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG

Předmětem zakázky bylo rozšíření infrastruktury pro společnost vlastnící obchodní značku Caparol Česká republika. Dodávka se týkala rozšíření datové kapacity - úložiště provozního VMWare Clusteru a přechod na sofistikovanější systém zálohování Veeam Backup.

Dodávka hardwarového a softwarového vybavení v rámci projektu virtualizace na třetí

Dodávka hardwarového a softwarového vybavení v rámci projektu virtualizace na třetí PeHToo a.s.

Součástí projektu byla implementace nové verze VMware ESX infrastruktury s replikační vrstvou FalconStore pro 3TB, migrace V2V serverů ze staré farmy a nasazení Veeam Essentials Enterprise.

Migrace ukončeného operativního leasingu IBM

Migrace ukončeného operativního leasingu IBM Megatech Industries Hlinsko s.r.o.

Předmětem projektu byla kompletní dodávka nového hardwaru IBM ukončeného operativního leasingu zákazníka, migrace ze staré na novou infrastrukturu, reimplementace serverového virtuálního prostředí, migrace domény 2008 a zálohování. Součástí projektu bylo převzetí původního HW od zákazníka, jeho inventarizace a odeslání zpět leasingové společnosti IBM Leasing.

Dodávka hierarchického datového úložiště

Dodávka hierarchického datového úložiště Centrum CERIT-SC

Námi dodané řešení obsahuje téměř 1 800 ks HDD a umožňuje pojmout více než miliardu souborů. Projekt byl úspěšně dokončen 31.10.2012 akceptačními testy, kde jsme dosáhli o téměř 50 % vyššího výkonu než bylo požadováno zadávací dokumentací.

Rozšíření a upgrade IT infrastruktury

Rozšíření a upgrade IT infrastruktury BORGERS CS spol. s r.o.

Předmětem projektu bylo rozšíření a upgrade infrastruktury (serverů a diskového pole), návrh struktury a zavedení Microsoft Active Directory včetně systémových politik (migrace z Linux prostředí) a upgrade VMware hypervizoru pro farmu virtuálních serverů.

Migrace CA Service Desk na vyšší verzi

Migrace CA Service Desk na vyšší verzi Pražská energetika, a.s.

V roce 2009 byla provedena migrace produktu CA Unicenter Service desk v 6.0 na produkt CA Service Desk Manager v12.1. Prostředí systému bylo zpřístupněno všem koncovým uživatelům, bylo modifikováno rozhraní systému pro řešitele a externisty, aby co nejvíce vyhovovalo systému práce.

Migrace CA Service Desk na vyšší verzi

Migrace CA Service Desk na vyšší verzi ČEZ ICT Services, a.s.

U zákazníka byla provedena migrace produktu CA Unicenter Service Desk v 11.2 na produkt CA Service Desk Manager v12.5. Jedná se o největší projekt implementace SDM (service desk manager) v ČR. v rámci projektu byly implementovány i úpravy ve stávajících procesech Incident management, Change management, Configuration management.

Implementace CA Service desk Manager a monitoring

Implementace CA Service desk Manager a monitoring MEDIUM SOFT a.s.

V rámci zakázky byl pro nově budované Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě zajištěn monitoring infrastruktury pro všechny složky tohoto systému. Jednalo se o nasazení monitoringu systémem CA Spectrum Infrastructure Insight a Service Desku CA Service Desk Manager.

Migrace na Microsoft Exchange 2010

Migrace na Microsoft Exchange 2010 BEST a. s.

Díky dodávce a instalaci nové serverové a síťové techniky došlo ke sjednocení technologií, zvýšení bezpečnosti a efektivity provozu a ke snížení datové náročnosti. Zároveň došlo k proškolení IT administrátorů společnosti a k dodávce a instalaci dokumentových skenerů Fujitsu.

Případová studie

Vybudování páteřní sítě a virtualizace

Vybudování páteřní sítě a virtualizace MANUTAN, s. r. o.

Zákazník se rozhodl pro přebudování páteřní sítě a zavedení plnohodnotné virtualizace. Navrhli jsme řešení na prvcích ověřené značky Cisco typ 3750. Pro provozování virtuálního prostředí na platformě VMware servery R710 a storage MD3200 od společnosti Dell. Ruku v ruce s tímto řešením bylo nasazeno zálohování včetně důkladného proškolení.

Kompletní starost o IT včetně zabezpečení notebooků

Kompletní starost o IT včetně zabezpečení notebooků KMVS, advokátní kancelář, s. r. o.

Zákazník využívá sadu služeb Profi (Profi Email, Profi Podpora), službu Správa IT. Zajistili jsme bezpečnost dat díky dodání notebooků Lenovo s technologií Anti-Theft a licence Computrace od Absolute Software, které umožňují využít technologii Anti-theft naplno (cloud řešení bezpečnosti NB).

Virtualizace a síť

Virtualizace a síť P&R Lab, a. s.

Všechny lokálně spravované systémy byly nasazeny do virtuálního prostředí VMware. Toto prostředí funguje na ESX serverech HP DL 380 a síťových prvcích HP A5820.

Prostředí je plně redundantní a tedy vysoce odolné proti výpadku, který by pro laboratorní systémy a funkci navázaných subjektů byl kritický.

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura AGEL, a. s.

AGEL a.s. je společnost, která sdružuje nemocnice a další zdravotnická zařízení. Nasazením řešení stohovaných switchů se dosáhnulo robustního síťového řešení, které zajišťuje nepřetržitý přístup k centrálním klinickým systémům a dalším službám. Celé řešení je postaveno na prvcích JUNIPER řady EX4500 a EX4200.

Optimalizace reprografického prostředí

Optimalizace reprografického prostředí Erste Bank Group

Na základě optimalizace reprografického prostředí má každý uživatel k dispozici přesně takové reprografické služby, které aktuálně potřebuje. Prostředí je logicky unifikováno a důsledkem toho došlo ke snížení celkových nákladů. To vše při zvýšení uživatelského komfortu a bezpečnosti zpracovávaných informací.

Případová studie

Implementace terminálových služeb

Implementace terminálových služeb Telefónica Czech Republic, a. s.

Zákazníkovi byla vybudována terminálová farma, prostřednictvím které je publikováno více jak 130 virtualizovaných aplikací jednak pro stávající pracovní stanice bez ohledu na jejich HW konfiguraci, tak i pro mobilní pracovníky, či obchodní partnery. Počítá s přístupem až 5.000 uživatelů k virtualizovaným aplikacím.

Případová studie

Konsolidace a virtualizace serverů pomocí technologie Hyper-V

Konsolidace a virtualizace serverů pomocí technologie Hyper-V UniControls a. s.

U zákazníka byla provedena implementace virtualizační infrastruktury s Blade systémy, což vedlo k výrazné redukci počtu serverů, prostorových nároků a dalším úsporám v datovém centru. Po předání projektu do provozu zaznamenali koncoví uživatelé okamžitě narůst výkonu na straně IS, který byl spojený zejména s upgradem hardwaru.

Případová studie

Konsolidace serverového prostředí Microsoft

Konsolidace serverového prostředí Microsoft VZP ČR a. s.

V rámci projektu došlo k přechodu od statické serverové infrastruktury k dynamické infrastruktuře, jasně vymezené automatizovanými IT procesy vycházející z metodiky ITIL. Zákazník tak má možnost rychlejšího vyřizování požadavků na nové servery, podporovaných automatizací provozních procesů IT.

Případová studie

Nákup aktivních prvků HP

Krajský soud Brno

Předmětem zakázky byl nákup aktivních prvků HP. Na základě konzultace se zákazníkem k návrhu aktivních prvků bylo navrženo komplexní řešení výměny aktivních prvků na Krajském soudě v Brně.

Rozšíření technologického centra

Rozšíření technologického centra Statutární město Opava

Předmětem zakázky bylo rozšíření zálohovacího systému o dvě zálohovací knihovny a diskové úložiště se stávajícím serverem IBM za použití HP Open View Data Protector. K rozšíření diskového úložiště byla použita rozšiřující jednotka IBM System Storage a kombinace SATA a FC disků. Pro monitoring byl zvolen systém IBM Tivoli.

Případová studie

Zajišťění provozu IS na vzdálených pobočkách pomocí CITRIX XenDesktop

Zajišťění provozu IS na vzdálených pobočkách pomocí CITRIX XenDesktop SLOT Group, a. s.

Předmětem zakázky bylo nasazení publikační platformy, která zaručí provozování informačního sytému Axapta, kdekoliv a na jakémkoliv zařízení, podle toho, kde se uživatel nachází.

Zálohování a obnova dat ve virtuálním prostředí

Zálohování a obnova dat ve virtuálním prostředí MOTOR JIKOV Group, a. s.

Předmětem zakázky bylo nasazení softwaru Symantec Backup Exec pro zálohování a obnovu dat do virtuálního prostředí, který je klíčovou funkcionalitou chodu společnosti. Díky tomuto řešení lze velmi rychle obnovit data a servery do virtuálního prostředí a tím zajistit kontinuitu kritických aplikací společnosti.

Rekonstrukce LAN ve Fakultní nemocnici Ostrava

Rekonstrukce LAN ve Fakultní nemocnici Ostrava Subdodávka pro Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. Koncovým zákazníkem je Fakultní nemocnice Ostrava

Předmětem zakázky bylo dodání centrálních prvků Cisco Catalyst 6500, včetně potřebných zásuvných modulů, switchů Cisco 2960 a SFP včetně kompletní instalace a dokumentace.

Inovace a konsolidace infrastruktury IT

Domažlická nemocnice, a. s.

Na základě provedené analýzy prostředí AutoCont navrhl a následně zrealizoval přechod na novou infrastrukturu IT běžící na platformě VMware vSphere. Vedle snížení nákladů je přínosem konsolidace výrazné navýšení dostupnosti, výkonnosti a stability provozovaných systémů a služeb.

VIRTUALIZACE jako optimální řešení

VIRTUALIZACE jako optimální řešení Vysoká škola polytechnická Jihlava

Předmětem zakázky byla virtualizace postavená na robustní IT infrastruktuře. Tu tvoří BladeCenter H osazený sedmi HS22 blady a rackový systém x3550. Vznikl tak systém dedikovaných diskových polí (Storage area network – SAN), do něhož se zapojila jak stávající disková pole zákazníka, tak i nová pole IBM DS5020.

Virtualizace VMware: Kvalita volí kvalitu

Virtualizace VMware: Kvalita volí kvalitu BOHEMIA SEKT, a. s.

Na základě předchozí analýzy realizoval AutoCont ve společnosti BOHEMIA SEKT konsolidaci serverové infrastruktury s využitím virtualizačních technologií VMware vSphere. Přínosem konsolidace je výrazné navýšení dostupnosti, stability a výkonnosti provozovaných systémů.