S jakými požadavky GDPR pomůže Microsoft Azure

Microsoft Azure je komplexní sada cloudových služeb, které vývojáři a odborníci na IT využívají k sestavování, nasazování a správě aplikací prostřednictvím naší globální sítě datových center. Microsoft Azure vám pomůže v řešení souladu s GDPR v níže uvedených oblastech.

1. Předcházení bezpečnostním incidentům
Bezpečnostní a dohledový portál umožňuje integraci systémů do jednoho globálního pohledu ze všech komponent on-premise či v cloudu a jeho zabezpečení.

2. Ochrana proti neoprávněnému přístupu k systémům s osobními informacemi
Před lokálními uživateli včetně administrátorů chrání prostředí Azure vícefaktorová autentifikace a monitorované řízení přístupu a uživatelských identit.

3. Včasná reakce na případné bezpečnostní incidenty
Jde o klíčovou věc pro případy podezření na únik nebo narušení osobních údajů. Azure nabízí pro aplikace reakce na incidenty - notifikace různými formami (SMS, e-mail, push, dashboard, mobilní aplikace). Zároveň umožňuje zpětné dohledání incidentů po dobu až 24 měsíců, vyhledání událostí, incidentů, spojených s konkrétním uživatelem či procesem v daném čase.

4. Přínosy pro stávající agendy a aplikace
V případě běhu aplikací ve slabě zajištěné infrastruktuře, nabízí Microsoft Azure snadné přesunutí těchto aplikací a systémů do cloudu a tím umožňuje přenesení části požadavků k naplnění zavedení vhodných technických a organizačních opatření na zajištění ochrany práv subjektu údajů na zpracovatele dle článku 28.

5. Minimalizace vstupních investic a okamžitá dostupnost pro nové aplikace
Microsoft Azure rychle zajistí prostředky pro vývoj a provoz i bezpečné prostředí v souladu s nařízením GDPR. Díky integrovaným nástrojům, podpoře Opensource a velkému množství platformních služeb zajistí kompletní a zabezpečené prostředí pro efektivní vytváření čehokoli od jednoduchých mobilních aplikací po aplikace v internetovém nebo celofiremním měřítku.

Více o Microsoft Azure