Phishing test

Ve shonu, který doprovází závěr roku a oblíbené nákupy přes internet, stále častěji a častěji dochází k pokusům o útoky i na emailové schránky zaměstnanců, jejich zařízení, identitu apod. Poštovní servery a schránky vašich uživatelů jsou zaplavovány podvodnými emaily, lidé jednodušeji ztrácí ostražitost či reagují zbrkle. Hrozí tak jednoduché napadení vaší organizace, ztráta či zašifrování dat, únik informací. Je jen otázkou času, kdy někdo z vašich uživatelů na takový email zareaguje! Chcete vědět, jak na tom jste? Chcete vědět, kolik procent vašich zaměstnanců má tendenci takový email otevřít? Chcete vědět jak velká je pro vás tato hrozba?

Phishing test je novinka v nabídce AutoCont. Způsob jeho provedení je zcela unikátní a nikdo jiný jej obdobnými prostředky dnes v ČR nebo v SR neprovádí.

Klíčové charakteristiky testu:

 • Vytvoříme simulaci podobnou skutečnému podvodnému emailu.
 • Pokud uživatel klikne na email, můžeme jej upozornit na to, že byl testován nebo pokud si to přejete, dokážeme i po kliknutí tuto skutečnost před uživatelem zatajit.
 • Test je možné omezit časem i počtem uživatelů.
 • Zpracujeme přehlednou zprávu obsahující:
  • Počet doručených emailů
  • Počet otevřených emailů
  • Počet kliknutí
  • Časovou osu
  • Uživatele, kteří klikli
 • Test není závislý na vašem poštovním systému a poštovním klientovi