ObserveIT – dohled nad činností uživatelů

Snadné nasazení a integrace do bezpečnostní infrastruktury

ObserveIT nabízí komplexní řešení v oblasti auditu a monitorování aktivit. Veškerá práce uživatelů, včetně administrátorů na počítačích nebo serverech, je automaticky zaznamenávána a může být zpětně přehrána v podobě video sekvence. Výhodu představuje generování textových logů i z aplikací, které žádné interní logy nemají. To výrazně usnadňuje vyhledávání požadovaných událostí.

Produkt ObserveIT identifikuje všechny nové relace na serveru a přiřadí je k specifickému uživateli. Během relace jsou veškeré aktivity nahrávány přesně tak, jak je uživatel vidí na své obrazovce. Kromě videozáznamu jsou převáděny do podoby textových logů pro snadné budoucí vyhledávání. Přehledné reporty následně chronologicky zobrazují seznam provedených akcí včetně odkazů pro přehrání příslušného videa. Aktivity lze monitorovat na širokém spektru protokolů a prostředí, které např. zahrnují: SSH, Remote Desktop Protocol (RDP), Telnet a prostředí VMware nebo Citrix.

Mezi klíčové charakteristiky sofistikovaného sytému pro audit ObserveIT tedy patří především pořizování videozáznamu a textových logů všech aktivit uživatelů a to i z cloudových aplikacích bez interních logů. Samozřejmostí je také přiřazení přihlášených administrátorů ke skutečným uživatelům (v případě využití sdíleného účtu). Možnost integrace řešení s produkty Security Information and Event Management (SIEM). Řešení rovněž umožňuje sledování editace systémových souborů, změn v nastavení OS, příkazů v databázi, transakcí v SAP, přístupu ke sdíleným souborům nebo prohlížení stránek v CRM a ERP.

Podporované systémy: Windows, Unix a Linux, (servery a desktop); Citrix a VMware