Regionální centra

Regionální centra jsou jednou z našich klíčových konkurenčních výhod. Umožňují nám efektivně zprostředkovat celou nabídku řešení a služeb společnosti všem zákazníkům po celé České republice. Díky dlouhodobému místnímu působení, znalosti regionu, firem a lidí na jedné straně a znalosti naší nabídky a vnitřní struktury AUTOCONTu na straně druhé jsme schopni rychle reagovat na aktuální potřeby našich zákazníků. Regionální centra disponují týmem zkušených obchodníků, z nichž mnozí se specializují na určité oblasti. Navíc jsou kdykoli schopna získat obchodní a technickou podporu z jakékoli další části AUTOCONTu. Struktura regionálních center odpovídá struktuře krajů České republiky.

Kontakty na naše regionální centra naleznete zde.