Zemědělství, lesnictví

Lesnictví je specifický obor se širokým záběrem činností – zahrnuje nejen pěstební činnost a péči o les, ale také těžbu, logistiku a zpracování dřeva na pile. Pro efektivní fungování v tomto oboru jsou důležité zejména spolehlivé a provázané evidence a podrobné výkaznictví, především státní výkazy.

Na základě našich dlouholetých zkušeností se zaváděním moderních informačních technologií v lesnictví nabízíme komplexní řešení AC ProLES, jedinečný provázaný systém, který usnadňuje řízení klíčových procesů. Pro pilařskou výrobu dodáváme řešení propojitelná se systémy automatizovaného měření vstupů i výstupů. Přinášíme inovativní technologie a implementujeme je do legislativních podmínek České republiky.

Více v produktovém listu AC ProLes.