Holdingové společnosti

Holding nemusí být jen skupinou nezávisle fungujících společností. Je možné jej vnímat i jako jednotný celek s významnými synergickými efekty. K tomu je nutné konsolidovat procesy a zavést jednotnou metodiku práce.

Nabízíme vlastní řešení komplexního informačního systému pro holdingové společnosti. Základem řešení je systém správy číselníků, který umožňuje zajistit jednotnost podkladů pro výkazy napříč desítkami či stovkami společností. Kromě snížení pracnosti přináší i zajímavé ekonomické efekty a značnou úsporu času při vytváření manažerských výstupů pro vedení holdingu. Sjednocení číselníků, procesů a komunikace vede k úsporám, usnadňuje zavádění procesních změn a umožňuje holdingu pružně reagovat na změny na trhu.