Co znamená eIDAS pro veřejnou správu i občana

EU eIDAS je Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 „o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES“. Zní to strašidelně, ale je to jen směrnice!

Co znamená eIDAS pro občany

V současné době je komorami parlamentu ČR projednávána nová právní úprava, která se bude v souladu s eIDAS týkat i každého z nás. Jedná se o nové občanské průkazy vybavené čipem. Od roku 2017 by měly být vydávány bezplatně a postupně snad umožní autentizaci k většině veřejných služeb. Pokud tedy zvažujete výměnu občanského průkazu a není to ještě akutní, vyplatí se asi počkat.

Co znamená eIDAS pro veřejnou správu

  • Elektronický dokument podepsaný elektronickým podpisem (kvalifikovaným) je rovnocenný jako dokument v listinné podobě a úřad jej nesmí odmítnout
  • Mít technologická rozhraní, která dokáží pracovat s definovanými formáty elektronických podpisů a elektronických pečetí

V blízké budoucnosti se dá očekávat další dopad na jednotlivé části veřejného života (a to jak z pohledu nás občanů, AutoContu nebo našich partnerů a veřejné správy) tak, jak bude probíhat legislativní činnost Parlamentu ČR a budou novelizovány odpovídající zákony a vyhlášky.