IT Infrastruktura

Imprivata OneSign pro zdravotnictví

Kompletní řešení jednotného přihlašování a autentizace pro zdravotnictví.

Produktový list

Základní revize bezpečnosti ICT prostředí

Pohled na stav bezpečnosti infrastruktury a postupů spojených s IT.

Produktový list

Datová stopa organizace v internetu

Ucelený pohled na informace dostupné z internetu, které mohou představovat bezpečnostní riziko.

Produktový list

Sken kybernetických hrozeb

Výsledný report zahrnuje přehled odhalených hrozeb, využití sítě a aktivitu uživatelů.

Produktový list

Počítače AutoCont OfficePro mini/NUC

Promítejte videa a hrajte hry na počítači, který se vejde všude. Neomezené možnosti a široký výběr.

Produktový list

Počítače AutoCont OfficePro 1000/3000

Přednosti, funkce a popis modelů řady počítačů AutoCont OfficePro 1010, 1020, 1025, 1035/3045.

Produktový list

Počítače AutoCont OfficePro 5000

Počítač s technologií Intel® vPro™ je ideálem pro správce i uživatele. Vysoká spolehlivost a ergonomie.

Produktový list

Pracovní stanice AutoCont Integra

Modely Integra 7025 v elegantním provedení a Integra 7050 - univerzální a rozšiřitelná.

Produktový list

Učebna s tablety a interaktivní Samsung School 2.0

Samsung School 2.0 znamená interaktivní spolupráci vyučujícího s žáky a to v reálném čase.

Produktový list

MS Forefront

Forefront Identity Manager nabízí samoobslužnou správu identity pro uživatele.

Produktový list

Licenční poradenství a podpora

Služby určeny organizacím, které chtějí optimalizovat náklady na nákup a provoz licencí.

Produktový list

AC Datová centra

Datová centra budujeme dlouhá léta s cílem podpořit bezproblémové fungování IT technologií zákazníků.

Produktový list

Síťová infrastruktura datového centra

Nabídka umisťování informací do prostředí vlastních nebo hostovaných prostor - datových center.

Produktový list

Vysoká dostupnost serverů

Řešení určené společnostem, které chtějí zvýšit dostupnost a spolehlivost provozu aplikací / systémů koncovým uživatelům.

Produktový list

Virtualizace serverů

Řešení nabízí konsolidaci stávající serverové infrastruktury do virtuálního prostředí.

Produktový list

Virtualizace aplikací a desktopů

Základním přínosem řešení je vysoká flexibilita pro uživatele - přístup z různých zařízení odkudkoliv.

Produktový list

Zerto Virtual Replication Replikace do záložního centra

ZERTO Virtual Replication je replikace na úrovni hypervizoru.

Produktový list

Virtuální pracovní stanice pro CAD/CAM

Virtuální pracovní stanice pro CAD/CAM vyřeší problémy se sháněním konstruktérů v místě firmy.

Produktový list

AC Privátní Cloud a jeho přínosy

Privátní datacentrum, které se nespravuje. Technologie, provozovaná v prostorách zákazníka.

Produktový list

AC Privátní Cloud a nabídka služeb

Služby AC Privátního cloudu jsou klíčem k efektivnímu IT, snížení nákladů i jeho časového zatížení.

Produktový list

AC Privátní Cloud a popis funkcí

Podrobný popis technologie. Výkon, zabezpečení, rozšiřitelnost, zálohování.

Produktový list

Centralizované řešení bezdrátové sítě

Řešení pro společnosti vyžadující mobilitu zaměstnanců v rámci firemních prostor nebo IP telefonii.

Produktový list

Silná ochrana pro firemní prostředí

Antivirové nebo antispyware řešení v dnešní době by nemělo chybět na žádném počítači.

Produktový list

Šifrování dat

Šifrováním je zaručena ochrana tajemství v datech a s tím spojené finanční dopady.

Produktový list

Notebook jako trezor plný dat

Technologie Anti-Theft je jednoduchá služba v rámci komunikace klient - server, ochraňující váš majetek - notebook.

Produktový list

Rights Management Services

Služba RMS může pomoci zabránit tomu, aby se citlivé informace dostaly do rukou neoprávněných uživatelů.

Produktový list

Smart karta

Technologie přihlašování pomocí Smart karet přináší bezpečný přístup do infrastruktury k interním datům.

Produktový list

Technologie DLP

DLP nabízí proaktivní ochranu, a to nejen proti úmyslným pokusům o odcizení dat, ale také proti lidským omylům.

Produktový list

Observe IT

Komplexní řešení v oblasti auditu a monitorování aktivit uživatelů.

Produktový list

Skenování zranitelnosti

Znalosti o tom, kde jsou slabá místa a chyby systému umožňují vyhnout se následným nesnázím.

Produktový list

Archivace, zálohování a obnova dat

Řešení pro firmy, které chtějí rychle obnovit svá data po havárii a minimalizovat tak nepříznivé dopady.

Produktový list

DRUVA inSync - zálohování pro mobilní uživatele

Plně automatické zálohování mobilních zařízení i desktopů. Podporuje šifrování i lokalizaci uživatele.

Produktový list

Non IT technologie datových center

Zajištění bezpečného, vysoce dostupného a ekonomicky optimálního provozu IT technologií zákazníka.

Produktový list

Správa mobilních zařízení ve firemní síti

Nástroj pro zajištění plné kontroly nad mobilními zařízeními s různými operačními systémy v prostředí firmy.

Produktový list

Management klientských zařízení a serverů

Řešení pro vzdálenou správu, centralizaci, automatizaci a zrychlení správy IT prostředí.

Produktový list

Monitoring a měření IT infrastruktury a služeb

AutoCont podporuje několik nástrojů pro dohled IT prostředí a může nabídnout ten nejvhodnější.

Produktový list

Security information and event management

Řešení SIEM poskytuje monitoring systémových změn a uživatelských aktivit v reálném čase.

Produktový list

Nabídka servisních služeb

Záruční i pozáruční servis pro všechny zákazníky od malých přes střední až po lokální správu.

Produktový list