Backup Operation Center nabízí služby, jejichž efektivita vás překvapí

Backup Operation Center (BOC) je efektivní služba s unifikovanou platformou pro zálohování podnikových aplikací, serverů, stanic a mobilních zařízení s podporou AUTOCONT dohledového centra. Zálohování je nedílnou součástí každého dnešního IT. I když je to oblast technologicky dobře pokrytá, tak v oblasti zkvalitňování úrovně servisní péče a procesu dohledu bývá ve firmách a organizacích prostor ke zlepšování. Navíc jde o četnou a průběžnou činnost spotřebovávající v celkovém součtu hodně lidských zdrojů. Ke vzniku Backup Operation Center, tedy specializovaného operačního centra, nás motivoval narůstající počet zákazníků využívající naše servisní služby v oblasti zálohování.

Naši stávající zákazníci oceňují službu, která:

  • Graficky jednoduše zobrazí v jakém stavu je zálohování
  • Každé ráno zašle report se všemi podstatnými informacemi o zálohování
  • Ukáže trendy ve změně objemu zálohovaných dat celkově i po jednotlivých systémech a aplikacích
  • Ukáže objem a propustnost přenášených dat v rámci procesů zálohování
  • Sleduje zaplnění úložišť, včetně podrobné analýzy provozu páskových knihoven
  • Vypočte úspěšnost zálohovacího procesu a porovná to s průměrem ostatních zákazníků
  • Integrujte správu logů a tím podporuje legislativní požadavky kybernetického zákona

V současné době jsou služby BOC k dispozici pro zákazníky využívající produkty IBM Spectrum Protect a ve vývoji je rozhraní pro produkty VEEAM.

V rámci BOC je k dispozici centrální vyhodnocovací nástroj, do kterého jsou přímo napojeny instance zálohovacích serverů našich zákazníků. Data o průběhu zálohování a výkonnostní charakteristiky jsou přenášeny a zpracovávány v pravidelných intervalech. Po normalizaci v rámci centrální databáze jsou přímo k dispozici na centrální konzoli. Jedná se multitenantní řešení, kdy každý zákazník může využívat stejnou konzoli jako naši operátoři. Zákazník však vidí pouze informace týkající se jeho prostředí. BOC v současné době udržuje a publikuje veškeré informace za poslední 3 měsíce provozu. Odhalené incidenty jsou dále řešeny jako standardní tickety dle SLA uzavřených s jednotlivými zákazníky.