Co je GDPR, koho a kdy se bude týkat

GDPR neboli General Data Protection Regulation je Nařízení evropského parlamentu a rady (EU), jehož účinnost je dána 25. květnem 2018. GDPR bude přímo závazné pro jednotlivé členské země Evropské unie a nahradí směrnici 95/46/ES, která upravuje ochranu osobních údajů na úrovni Evropské unie. Toto nařízení stanoví mimo jiné i sankce za porušení svých pravidel, a to až do výše 20 miliónů EUR nebo 4 % celosvětového obratu organizace.

GDPR se týká nás všech, a to ať už jsme na straně organizace (firmy, úřadu atd.), která shromažďuje osobní údaje, nebo jsme občanem, jehož data jsou někým shromažďována nebo zpracovávána. V daném případě není výjimek a kdokoliv s našimi daty nakládá, musí GDPR respektovat (v tomto případě na velikosti skutečně nezáleží). Týká se to tedy kohokoliv (i mimo EU), kdo zpracovává nebo shromažďuje osobní údaje občanů členských zemí EU: veřejný sektor i soukromý sektor, zejména pokud zpracování osobních údajů souvisí s nabídkou zboží nebo služeb nebo s monitorováním chování fyzických osob.

Co pro oblast GDPR nabízíme za služby: