Datové sklady a Business Intelligence

Business Inteligence (BI) umožnuje vytěžit z dat v podnikových aplikacích přehledné informace pro správné rozhodování na všech úrovních organizace. Rozsah řešení závisí na stanovených cílech a požadavcích - nejprve můžete implementovat základní funkčnost a s rostoucími požadavky řešení dále rozšiřovat. Rychlost a dostupnost informací může být umocněna použitím mobilních analytických aplikací, které díky vhodné vizualizaci umožní správně interpretovat výstupy kdekoliv a kdykoliv. S řešeními BI budete moci snáze vyhodnocovat výkonnost firmy, optimalizovat procesní náklady, lépe rozpoznávat významné trendy v chování zákazníků, identifikovat nové příležitosti a správně cílit obchodní úsilí.

Datové sklady a datové projekty

V oblasti konsolidace dat, analýzy, návrhu a implementace datových skladů poskytujeme komplexní služby. Pomáháme efektivně získat pravdivou, agregovanou informaci pro zlepšení podpory strategického, taktického i operativního rozhodování. Řešení na míru jsme schopni budovat společně se zákazníky z veřejné správy, výroby, obchodu či z dalších oblastí. Naše znalosti a služby vám pomohou konsolidovat a čistit data z nejrůznějších zdrojových produkčních systémů, navrhovat vhodnou strukturu analytických dat, definovat správné výkonnostní ukazatele, efektivně vytvářet a umožnit sdílení pravidelných manažerských reportů, výkazů či operativní analýzy, abyste v procesu rozhodování získali správné informace.

Právě schopnost efektivně a rychle převádět provozní data na analytické informace a z nich vytvářet podklady pro rozhodování jsou klíčové pro zlepšení chodu organizace, optimalizaci procesů, identifikaci nových příležitostí a úspěchu při oslovování vašich zákazníků.

Produktový list Podpora rozhodování

BI pro podnikové informační systémy

Přestože se možnosti reportingu a analýz v moderních informačních systémech zlepšují, stále má smysl uvažovat o plnohodnotném BI řešení. Zavedení BI je v našem podání snadnou a rychlou záležitostí díky předpřipravenému řešení AC ProBI.

Do řešení AC ProBI jsme vložili zkušenosti z řady úspěšných projektů. Lze jej použít nejen spolu s informačními systémy Microsoft Dynamics, ale i s řadou dalších systémů. Obsahuje robustní datový sklad a tím zvyšuje výkon umožňující řešit pokročilé kalkulace a spojuje data z více firem, databází i externích systémů a zdrojů. AC ProBI v základu pokrývá klíčové oblasti podnikových procesů, tj. prodej, nákup, zásoby, finance, pohledávky a závazky.

Díky řešení AC ProBI můžete využívat výhod kvalitního BI takřka okamžitě, bez zdlouhavého projektu implementace. Skutečné možnosti AC ProBI vám můžeme ukázat nad daty z vašeho systému.

Více v produktových listech Proměňte vaše data na informace! a Příklady využití BI v praxi".