Příběhy našich zákazníků

Tescoma s.r.o.

Český výrobce originálních kuchyňských potřeb

Služba pokročilého bezpečnostního dohledu významně zvyšuje obranu proti neustále rostoucímu kybernetickému nebezpečí, urychluje nápravu a přispívá k obnově důvěryhodnosti IT zdrojů společnosti.

REDA a.s.

Jihomoravská firma zabývající se reklamními a dárkovými předměty s pobočkami v ČR

Na základě finanční analýzy IT se vedení společnosti rozhodlo spolupracovat po dobu jednoho roku s interim IT manažerem z AUTOCONTu, za účelem snížení provozních nákladů na IT. Nyní v IT oddělení firmy pracují jen dva vlastní zaměstnanci, kteří se soustředí na podporu informačního systému a provoz e-shopu. Provoz IT infrastruktury a její rozvoj je zabezpečován specialisty z AUTOCONTu.

Kofola Československo a.s.

Výrobce nealkoholických nápojů s péčí a láskou

Společnost Kofola významně zvýšila svoji bezpečnost, aniž by musela investovat do implementace robustních softwarových systémů, hledat či vychovávat security specialisty a řešit jejich zastupitelnost.

Lázně Františkovy Lázně a.s.

Skupina firem poskytující lázeňské služby v západních Čechách

V IT oddělení firmy pracují jen dva vlastní zaměstnanci, kteří se soustředí na podporu uživatelů. Spolehlivý provoz IT infrastruktury a její rozvoj je zabezpečován specialisty AUTOCONTu. Dodáváme ucelené řešení celé skupiny. Jedna z firem si navíc pořídila AC Privátní cloud pro možnost legálně sdílet centrální IT infrastrukturu skupiny a licence v ní i možnost dynamicky měnit počty uživatelů ve firmě a ve skupině.

HAUK s.r.o.

Východočeská strojírenská firma vyrábějící díly pro automobilový průmysl

Za IT ve firmě zodpovídá vedoucí pracovník logistiky, jehož součinnost je potřebná při schvalování a delegování. AUTOCONT tak supluje roli IT manažera a ve formě servisní smlouvy zabezpečuje chod IT. Po dobu, kdy smlouva běží, došlo k zpřehlednění a revizi celého IT a v současné době se AUTOCONT věnuje především získání certifikace ISO 27001, což je nutné pro dodávky pro ŠKODA AUTO.

Česká zbrojovka a.s.

Tradiční český výrobce zbraní s více než 80 letou tradicí

Službou pokročilého bezpečnostního dohledu jsou zajištěna preventivní a obranná opatření, která dokážou rozpoznat skutečnou hrozbu v téměř reálném čase a co nejpohotověji na ni reagovat. Díky zjištěným informacím je možné urychlit nápravu a obnovit tak důvěryhodnost IT zdrojů firmy.

Eden Europe, s.r.o.

Evropský výrobce regálových systémů se zastoupením v ČR, Polsku, Německu a Francii

AUTOCONT převzal kompletní správu o IT. Zákazník tak získal jednoznačné provozní náklady s garantovanou úrovní služeb, přenesení rizik na poskytovatele IT služeb a rychlé řešení požadavků na IT. Má zabezpečeny i další možnosti rozvoje IT, posílení IT bezpečnosti a postupně přebírá i know-how v oblasti aplikací pro efektivnější práci zaměstnanců.

P&L, spol. s r.o.

Zajišťuje komplexní služby spojené s prodejem a servisem zemědělské, komunální a lesní techniky.

Zákazník má jednoho dodavatele služeb, hardware i software vybavení. Má společné kontaktní místo pro řešení všech svých IT požadavků. Jeho IT je nyní monitorované, s proaktivním předcházením výpadkům, a to ještě dříve než nastanou.

Český Caparol s.r.o.

Jihočeská dodavatelská firma podnikající v oblasti stavebnictví a hobby

Zákazník nemá žádného IT pracovníka. Vše zajišťuje specialista AUTOCONTu, který má na starost kompletní správu a údržbu IT infrastruktury a má odpovědnost za její provoz v ČR a na Slovensku pro víc než 70 uživatelů. AUTOCONT zajišťuje správu a provoz datového centra v Českých Budějovicích a v podružných lokalitách vše od údržby klimatizace až po hasicí přístroje v serverovně.

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Státní podnik, řešící zejména zahlazování následků hornické činnosti a restituční nároky

Služba bezpečnostního dohledu umožňuje zákazníkovi sledování síťového provozu, zvyšuje bezpečnost jeho prostředí a zajišťuje archivaci za účelem zpětného dohledávání. V případě incidentu umožňuje jeho rychlé odhalení a pohotovou reakci téměř v reálném čase.