ObserveIT - komplexní řešení v oblasti auditu a monitorování aktivit

Římský básník Juvenalis se jednou dotázal: „Qui custodiet ipsos custodes?“ Ve volném překladu to znamená: „Kdo bude hlídat samotné hlídače?“ Uplynula spousta let a my si troufneme parafrázovat: „Kdo bude hlídat administrátory?“ Současně odpovídáme: „ObserveIT!“

Řešení umožňuje dohled nad činnosti uživatelů (privilegovaní uživatelé, administrátoři, dodavatelé, externisté zkrátka kdokoliv, kdo má přístup do systému), naplnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti. Navíc máte k dispozici konkrétní záznam činnosti definovaného účtu včetně screenshotů operace.
Více v produktovém listu ObserveIT