IT INFRASTRUKTURA

Zvyšte efektivitu, snižte rizika a zlepšete dostupnost vašich IT služeb. Za přiměřené náklady, v garantované kvalitě.

Na IT infrastruktuře dnes zcela závisí fungování firem i organizací. Postaráme se o provoz všech typů koncových zařízení, sítí a komunikací, serverů i datových úložišť, fungujících v interním režimu i v cloudu. Pomocí servisní smlouvy zajistíme spolehlivou funkčnost všech potřebných IT služeb. S námi získáte vysokou dostupnost i zastupitelnost IT specialistů, garance chodu patřičných částí IT i zajištění jeho rozvoje.

CHCI VĚDĚT VÍC

Zabezpečíme spolehlivý provoz počítačů, tiskáren, sítí a komunikace, serverů i datových úložišť. V rámci servisní smlouvy zajistíme monitoring prvků IT, jejich pravidelnou plánovanou údržbu, záruční i pozáruční opravy, podporu provozu IT i jeho uživatelů, konzultace a rozvoj IT, řízení a zajištění kvality IT služeb, outsourcing IT specialistů, školení a další služby zajištění celého chodu IT. Získáte tak dostupnost a zastupitelnost IT specialistů i smluvně garantovanou funkčnost IT. Jednotlivé typy služeb umožnují zvolit takovou kombinaci, která je vhodná pro vaši konkrétní situaci.

Centrální kontaktní bod

Hlavní přístupový a komunikační bod je náš Servis Desk, jehož prostřednictvím zadávají kontaktní osoby zákazníka (přes webové rozhraní, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu) požadavky a poruchy. Servis Desk zajištuje tyto služby: příjem a klasifikaci požadavků a jejich předání na naše víceúrovňové řešitelské týmy a třetí strany (např. výrobce nebo dodavatele aplikací), sledování životního cyklu požadavků tak, aby bylo vidět, v jakém stavu se řešení nachází, administrativní uzavírání a vyúčtování požadavků po vyřešení.

Monitoring

Služba poskytuje dohled nad vyjmenovanými prvky serverové a síťové infrastruktury s cílem zajistit přehled o jejich fungování. Specialisté našeho dohledového centra jsou pomocí monitorovacích systémů informováni o mezních situacích, které by mohly vyústit v poruchu. Tento stav buď nahlásí odpovědným osobám, nebo v dohodnutých případech zajistí dodávku odpovídajících servisních služeb IT.

Poskytování této služby je podmíněno fungováním vzdáleného přístupu k síti a serverům. Nasazení monitoringu probíhá zpravidla do 10 pracovních dní od začátku platnosti smlouvy. Počet testovaných parametrů v rámci této servisní služby je standardně do 500 testů (1 test = jeden monitorovaný parametr na jednom prvku IT).

Pravidelná kontrola prvků IT

Služba obsahuje pravidelnou kontrolu prvků IT (např. kontrola logů), nebo kontrolu funkce monitoringu či parametrů, které monitoring nezahrnuje. Služba je poskytována prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného připojení. Aktualizace/update/service packy/patche jsou další servisní služby, o které lze pravidelnou kontrolu rozšířit.

Provozní správa prvků IT

Služba zajištuje proaktivní pravidelnou údržbu definovaných IT prvků za účelem optimalizace provozu (např. instalace update a patchů), nebo udržení bezpečnosti (např. instalace bezpečnostních záplat). Tyto služby jsou prováděny primárně prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného připojení. Bezpečnostní aktualizace nasazujeme minimálně jednou měsíčně.

Další typy služeb

Poskytujeme i další typy služeb, které zasahují do oblasti IT infrastruktury, ale nejen do ní – specializovanou IT podporu incidentů, řešení změn i průběžnou uživatelskou podporu zaměstnanců i řešení jejich požadavků, konzultace a rozvoj IT, řízení dodávky a koordinaci IT služeb, outsourcing IT specialistů, školení. Více se dozvíte v částech „Procesy a péče o uživatele IT“ a „Řízení, rozvoj a bezpečnost IT“.

ZPĚT