Dr.Max řídí reklamní obsah na LCD displejích v lékárnách z jednoho místa

Ostrava (listopad 2016) - Společnost AutoCont instalovala 2 000 LCD displejů pro reklamní obsah v lékárnách Dr.Max, který je nyní jednoduše řízen z jednoho místa. Takto velká instalace s uceleným řešením obsluhy je největší minimálně ve Střední Evropě.

AutoCont se úspěšně zhostil nelehké zakázky, kterou byla instalace téměř 2 000 kusů LCD displejů Samsung a zprovoznění softwaru pro řízení a centrální distribuci digitálního obsahu v síti Dr.Max po celé České republice. V první etapě, která trvala něco přes 2 měsíce, bylo zprovozněno 1 200 displejů ve 233 lékárnách, další instalace přibývají postupně. AutoContu hrála do karet rozsáhlá pobočková síť, ale i tak se jednalo o zakázku nelehkou, protože například instalace musela vždy probíhat v nočních hodinách, kdy jsou lékárny zavřeny.

Ze strany Dr.Maxe bylo požadováno sjednocení a plné řízení distribuce reklamního obsahu na displejích ve všech lékárnách v ČR z jednoho místa a zároveň mít možnost rozdělení reklamních sdělení dle regionů, měst, zaměření lékáren i toho zda se vysílá uvnitř prodejny nebo ve výloze. Pro interiéry byly dodány displeje ve velikosti 10“, 32“ a 40“, pro výlohy displeje s vysokou svítivostí, které lze provozovat v režimu 24x7. Zákazníkovi projekt přináší přesné zacílení reklamy, zvýšení zájmu o vybrané produkty a posílení značky, to vše s rychlou návratností investic.

AutoCont dodal řešení, kdy je obsah možné efektivně spravovat v rámci předem vybraných skupin. Toto řešení umožňuje používat velkoformátový displej jako samostatnou jednotku a díky integrovanému čipu funguje displej jako samostatná jednotka bez nutnosti použití externího přehrávače. Díky neustálým programovým změnám je software pro správu obsahu nastaven přímo na požadavky zákazníka a některé tyto podněty a zkušenosti z provozu se objevují i v nových verzích vydaných Samsungem.

„AutoCont vnímáme jako jedinečného integrátora v oblasti služeb instalačních a následně i servisních, který se nezalekl navrhnout individuální řešení a dokonce přislíbit a samozřejmě splnit termín daný v projektu. Jednalo se o rozhodnutí, které se nám ze všech stran vyplatilo,” dodává Daniel Lemer, marketingový ředitel sítě lékáren Dr.Max.

Další detaily lze nalézt v případové studii.