Personalistika a mzdy (PAM)

Kvalitu firmy z velké části určují zaměstnanci, proto je nutné s nimi pracovat jako s cenným kapitálem. Motivovat k vyšším výkonům, zvyšovat jejich kvalifikaci, zajišťovat bezpečnost při práci, hodnotit výkony, reagovat na požadavky. Současně je nutné sledovat a naplňovat legislativní požadavky, které se průběžně mění.

Personální a mzdový informační systém Magma HCM (Human Capital Management) pomáhá efektivně řídit lidský kapitál společností a organizací. Zjednodušením a automatizací administrativních činností šetří práci personálních a mzdových útvarů. Nabízí přehledné reporty analytických informací. Svou funkcionalitou, vlastnostmi a schopnostmi se Magma HCM dokáže přizpůsobit potřebám podniků různých velikostí a zaměření i institucím či úřadům.

Magma HCM - systém pro řízení lidského kapitálu

Magma HCM je personální a mzdový informační systém fungující v souladu s českou i slovenskou legislativou. Díky své funkcionalitě, vlastnostem a schopnostem se dokáže přizpůsobit potřebám podniků různých velikostí a zaměření i současně institucím či úřadům.

V systému je možné samostatně zpracovávat agendu pro více účetních subjektů, což optimalizuje cenu pro skupinu firem. Systém má kromě české verze i slovenskou a anglickou jazykovou mutaci.

Více informací naleznete na www.magmahcm.cz.

Magma Web portál pro zaměstnance

Jde o snadnou cestu jak manažerům umožnit řídit a zaměstnancům zjednodušit personální procesy.

Webový portál personalistiky Magma HCM Web vám pomůže sdílet vše, co je ve společnosti nové, kdo ve firmě pracuje a které pracovní pozice jsou volné. Zaměstnancům můžete prostřednictvím webového portálu oznámit, jaké vzdělávací aktivity jsou dostupné, na které benefity má zaměstnanec nárok, vystavit platné certifikáty. Zaměstnanci mohou díky webovému portálu žádat o dovolenou, ohlašovat nemoc, či zadávat cestovní náhrady. Díky řešení Magma HCM Web je i hodnocení zaměstnanců snadnější, než kdy dříve.

Více informací naleznete v produktovém listu Magma HCM Web.

Magma BI

Magma BI je business intelligence řešení postavené nad daty z personalistiky a mezd. Využívá technologii OLAP, která umožňuje uspořádat velké objemy dat tak, aby byly přístupné a srozumitelné pro následné analýzy a vizualizace.

Veškeré personální a mzdové informace jsou na jednom místě a ihned k dispozici.

Outsourcing mezd

AUTOCONT s vlastním personálním a mzdovým řešením Magma HCM může nabídnout víc než agentury zabývající se zpracováním mezd. Systém máme pevně v rukou a dokážeme pružně reagovat na požadavky ze mzdové oblasti pro různé typy firem. Máme know-how a zkušenosti z provozu mezd u zákazníků. Naše znalost legislativy je garancí korektního zpracování mezd.

Všechny tyto přínosy ještě umocňuje možnost dodávky personálního systému Magma HCM, který zákazníkovi ulehčí přípravu podkladů pro měsíční zpracování výplat.