Reference a případové studie

Zajímavá řešení, která svým zákazníkům AUTOCONT v posledním období přinesl, najdete přehledně řazené dle jednotlivých oblastí naší nabídky.

Našimi zákazníky jsou velké, střední i menší podniky, státní správa a samospráva, subjekty z oblasti vzdělávání a vědy, nemocnice i neziskové organizace. AUTOCONT svoji vnitřní organizaci přizpůsobuje potřebám a možnostem svých zákazníků. Jinak řeší složité enterprise projekty u velkých zákazníků a jinak menší projekty u středně velkých komerčních firem. Vždy ale s maximálním důrazem na dosažení požadované kvality a v maximální kooperaci se zákazníkem.