Přínosy cloudových služeb často provází obavy kolem zabezpečení dat

Líbí se vám ekonomické a praktické přínosy cloud řešení, ale hlodají ve vás pochybnosti, jak je to skutečně se zabezpečením firemních dat, o které vám jde? Opravdu k nim mohou získat přístup jen oprávnění zaměstnanci vaší organizace a ne někdo jiný? Nemůže je s určitou mírou úsilí získat nějaký externí subjekt - konkurence, hacker, bezpečnostní agentura či jiné složky, Google či Microsoft? Pokud uvažujete, či ve vaší organizaci již používáte Microsoft Office 365, máte k dispozici jasné řešení, AC DataProtector pro Office 365.

Adopce cloudových služeb rychle pokračuje, tlak na vedoucí pracovníky IT oddělení je vyvíjen zejména z důvodu ekonomických. Velkým přínosem jsou platby za služby z provozních prostředků, na rozdíl od investic do budování a zabezpečení provozu vlastní infrastruktury. Příklon k anuitním službám navíc přináší relativně vysokou svobodu úpravy konzumovaného objemu na základě aktuálních potřeb společnosti, což je u z vlastních zdrojů investovaného IT téměř nemožné.

Na druhou stranu jsou ovšem k těmto požadavkům v přímém protikladu nároky a očekávání vlastníků dat na zajištění bezpečnosti. Ochota vydávat svá data a na ně navázané „bohatství“ společnosti do rukou třetí strany je velmi malá. Vedoucí pracovníci IT jsou tak vystavováni situacím, kdy musí plnit vzájemně protichůdné, ale zcela oprávněné a logické požadavky svých interních zákazníků a podle agentury Gartner je právě otázka kontroly dat největší bariérou zavádění cloudových služeb do společností.