Jak dnes budovat bezporuchovou a současně ekonomickou IT infrastrukturu

Doby, kdy jsme IT infrastrukturu datových center navrhovali pouze podle klasického scénáře už jsou dávno pryč. Důvodů je několik. Prvním a nejdůležitějším je změna v požadavcích na vysokou dostupnost, ruku v ruce s ním však kráčí ekonomika a efektivita návrhu. Ve velké většině už také dokážeme spočítat, jak hluboko do kapsy firmě sáhne případná odstávka informačních systémů způsobená výpadkem části IT infrastruktury. A víme tak, jak dlouhý výpadek jste schopni přestát bez zásadních problémů a jak dlouhý už je pro vás nepřípustný. Pokud si nemůžete dovolit výpadek provozu delší než jednotky nebo maximálně desítky minut, přichází nutnost vybudovat IT infrastrukturu vysoce dostupnou na všech třech jejích zásadních vrstvách, vrstvě komunikační, vrstvě serverů i vrstvě datových úložišť.

Dlouhou dobu máme k dispozici systémy řešící vysokou dostupnost komunikační infrastruktury lokální počítačové sítě nebo serverů. Zdvojením komunikačních prvků, násobením počtu serverů společně s jejich virtualizací pokrýváme první dvě vrstvy už dlouhá léta, o něco kratší čas máme ale k dispozici i systémy zvyšující dostupnost datových úložišť. Zpočátku byla vrstva datových úložišť řešitelná pouze na enterprise úrovni, zdvojením úložišť a nasazením systému jejich virtualizace obdobně jako na vrstvě serverové.

V několika posledních letech můžeme sáhnout i tady pro řešení levnější, buďto dostupnost úložišť zvýšíme díky vestavěným vlastnostem úložišť střední třídy - to má za následek první dopad do snížení ceny řešení, protože škrtáme vrstvu diskové virtualizace. Anebo úložiště včetně vysoké dostupnosti kompletně přesuneme do vrstvy serverové – takový systém je pak významně jednodušší na počet potřebných hw zařízení a cena celého řešení může být ještě nižší.
Tady už tedy mluvíme o hyperkonvergovaných systémech.