Příběhy našich zákazníků

REDA a.s.

Jihomoravská firma zabývající se reklamními a dárkovými předměty s pobočkami v ČR

Na základě finanční analýzy IT, se vedení společnosti rozhodlo najmout na 1 rok interim IT manažera z AUTOCONTu za účelem snížení provozních nákladů na IT. Nyní v IT oddělení firmy pracují jen dva vlastní zaměstnanci, kteří se soustředí na podporu informačního systému a provoz e-shopu. Provoz IT infrastruktury a její rozvoj je zabezpečován specialisty z AUTOCONTu.

Případová studie

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Firma z jihovýchodní Moravy, která vyvíjí, vyrábí a dodává technické výlisky

Pomocí servisní smlouvy AUTOCONT zvýšil zabezpečení a dostupnost IT s požadovanou úrovní služeb - reakce do 1 hodiny od nahlášení incidentu v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. AUTOCONT aktuálně zajišťuje komplexní správu IT infrastruktury a zodpovídá za všechny vrstvy systémové infrastruktury od hardwaru až po middleware vrstvu.

Případová studie

Lázně Františkovy Lázně a.s.

Skupina firem poskytující lázeňské služby v západních Čechách

V IT oddělení firmy pracují jen dva vlastní zaměstnanci, kteří se soustředí na podporu uživatelů. Spolehlivý provoz IT infrastruktury a její rozvoj je zabezpečován specialisty AUTOCONTu. Dodáváme ucelené řešení pro celou skupinu. Jedna z firem si navíc pořídila AC Privátní cloud pro možnost legálně sdílet centrální IT infrastrukturu skupiny a licence v ní, i možnost dynamicky měnit počty uživatelů ve firmě a ve skupině.

Případová studie

Eden Europe, s.r.o.

Evropský výrobce regálových systémů se zastoupením v ČR, Polsku, Německu a Francii

AUTOCONT převzal kompletní správu o IT. Zákazník tak získal jednoznačné provozní náklady s garantovanou úrovní služeb, přenesení rizik na poskytovatele IT služeb a rychlé řešení požadavků na IT. Má zabezpečeny i další možnosti rozvoje IT, posílení IT bezpečnosti a postupně přebírá i know-how v oblasti aplikací pro efektivnější práci zaměstnanců.

Případová studie

HAUK s.r.o.

Východočeská strojírenská firma vyrábějící díly pro automobilový průmysl

Za IT ve firmě zodpovídá vedoucí pracovník logistiky, jehož součinnost je potřebná při schvalování a delegování. AUTOCONT supluje roli IT manažera a ve formě servisní smlouvy zabezpečuje chod IT. Za rok, kdy smlouva běží, došlo k zpřehlednění a revizi celého IT. V současné době se AUTOCONT v rámci IT věnuje především získání certifikace ISO 27001, což je nutné pro dodávky pro ŠKODA AUTO.

Případová studie

Český Caparol s.r.o.

Jihočeská dodavatelská firma podnikající v oblasti stavebnictví a hobby

Zákazník nemá žádného IT pracovníka. Vše zajišťuje specialista AUTOCONTu, který má na starost kompletní správu a údržbu IT infrastruktury, odpovědnost za její provoz v ČR a na Slovensku pro cca 70 uživatelů, z toho správu a provoz datového centra v Českých Budějovicích a v podružných lokalitách od údržby klimatizace, hasicího přístroje v serverovně.