Fungování firem a organizací dnes zcela závisí na dostupnosti IT

Nejen události posledních měsíců a týdnů v oblasti četnosti a nebezpečí kybernetických útoků, ale také vlažné reakce českých firem a organizací na zpřísňující se legislativu, nás nutí k další osvětě o významu IT bezpečnosti.

Naplnění obchodních cílů, strategie firmy či fungování organizace dnes zcela závisí na chodu a dostupnosti IT technologií. Informační technologie by tedy měly být chápany jako soubor služeb sladěný se strategií organizace (tzv. IT Governance).

IT je tvořeno IT zdroji (lidé, aplikace, infrastruktura…), které využívají IT procesy k doručování strategických informací, potřebných k efektivnímu dosažení obchodních cílů / účelu organizace. To vše se neustále opakuje a funguje pouze, pokud zachováme kontinuitu tohoto cyklu. Pokud je IT strategie správně navázána na strategii organizace, bývá často i platformou pro inovace a podporuje konkurenceschopnost.