Veeam Cloud Connect pro zálohování v cloudu

Pro zálohování v cloudu používáme službu Veeam Cloud Connect od společnosti Veeam. Jedná se o nejjednodušší a plně integrovanou formu zálohování pro uživatele využívající backup software Veeam Backup & Replication verze 9.5 (a vyšší).

V rámci nabízeného řešení, společnost Cloud4com poskytuje vzdálené cloudové úložiště, které si zákazník jednoduše připojí do svého prostředí, a to bez dodatečné změny architektury rozšiřujících licencí apod. Na toto úložiště si pak dle stanovených zálohovacích politik ukládá data, která lze v případě potřeby využít pro proces obnovy přímo z prostředí uživatelského rozhraní aplikace Veeam Backup & Replication na straně zákazníka. Celá služba zaručuje bezpečný přenos i uložení dat, kdy šifrovací klíče jsou pod plnou správou zákazníka. Konfigurace služby Cloud Connect je plně integrována do zákaznického portálu Virtix.

Zákazník platí za skutečně uloženou kapacitu zálohovaných dat v GB.

Výhody služby Veeam Cloud Connect:

  • Vaše data jsou šifrována již před odesláním k poskytovateli.
  • Šifrování spolu se šifrovacími klíči máte plně pod svou správou.
  • Rezervovaná disková kapacita pro uložení vašich záloh je jen pro vás.
  • Pouze si zvolíte, kolik prostoru aktuálně potřebujete.
  • Rezervovanou kapacitu můžete libovolně flexibilně měnit.
  • Na straně klienta lze zvolit konkrétní virtuální stroje pro vzdálený backup.
  • Efektivní nástroj pro naplnění přístupu 3-2-1 (min. 3 zálohy, 2 různá media, 1x offsite).
  • Plně integrované řešení v zákaznickém portálu Virtix.
  • Úspora nákladů za tradiční řešení geograficky oddělených záloh (specializované backup služby uskladnění pásek, popř. vlastní HW běžící v oddělených datových centrech).

Spočtěte si svoje náklady

Spočtěte si svoje náklady Množství Cena za jednotku Cena celkem
Remote Storage repository - 1 GB capacity Množství Cena za jednotku 0.63 Kč Cena celkem 0.63
License per Virtual Machine Množství Cena za jednotku 141 Kč Cena celkem 141
Měsíčně fakturovaná cena 142
Jednorázový zřizovací poplatek služby je 1.500 Kč, ceny jsou uvedeny bez DPH

Zákazníci, kteří nepoužívají pro zálohování platformu Veeam, mohou využít pro zálohování do cloudu naší další zajímavou službu - NAS.