Okamžité zhodnocení Office 365 v organizaci

IT se s rozvojem cloudových služeb dynamicky mění. Klasický projektový přístup zahrnující implementaci řešení v řádu měsíců a někdy i roků je na ústupu. Moderní informační systémy jsou pro zákazníky dostupné okamžitě po objednání služby.

Tomuto přístupu jde naproti i náš nový vlastní softwarový produkt AC Portál 365, který představuje plnohodnotné portálové řešení v prostředí Office 365 na pár kliknutí. Jedná se o sadu aplikací pro platformu Office 365, které jako celek vytvoří plnohodnotný portál firmy či organizace. Při tvorbě jsme zohlednili mnohaleté zkušenosti ze zakázek v dané oblasti a do sady aplikací zapracovali nejčastější potřeby a požadavky českých a slovenských zákazníků, které zefektivňují sdílení informací, spolupráci v organizaci a zjednodušují firemní procesy.

Platforma Office 365 v sobě skrývá několik možností využití, ve kterých není snadné se zorientovat. Rozhodli jsme se proto nejčastěji poptávané agendy zahrnout do sady aplikací nazvané AC Portál 365. Zákazníci tak získají možnost, okamžitě začít používat velkou část běžných požadavků spojených s funkcionalitou portálů. Některé další individuální potřeby si mohou následně sami či s pomocí svého implementačního partnera nechat upravit na míru.

Sada aplikací obsahuje:

  • Úvodní obrazovka (rozcestník aplikací)
  • Dokumenty
  • Projektové prostory
  • Interní žádanky (Service desk)
  • Rezervace zdrojů
  • Kontakty
  • Další specifické aplikace

Organizacím, které využívají služeb Microsoft Office 365, nabízí AC Portál jasné a rychlé přínosy, detaily k aplikacím, které AC Portál 365 obsahuje, najdete zde.