Podnikové aplikace

Portfolio AUTOCONTu pro oblast aplikací je velmi široké. Zahrnuje podnikové informační systémy (ERP), systémy pro personalistiku a mzdy (PAM), systémy pro řízení projektů a procesů (EPM) i pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Vše doplňují datové sklady, Business Intelligence, digitalizace, správa a řízení dokumentů, webová a portálová řešení i mobilní aplikace.

Praktické zkušenosti z mnoha projektů vedly také k vytvoření širokého spektra oborových řešení. Hlavní cíl zákazníků je vždy stejný – dosáhnout automatizací procesů vyšší efektivity, úspory nákladů a vyšších výnosů. Úkolem AUTOCONTu je navrhnout optimální cestu a prostředky, a společně se zákazníkem uvést navržené řešení do života.

Reference

Úspěchy, ocenění

Kontakty

obchod@autocont.cz
+420 910 971 971

Specializované divize