Proč zvolit službu LogDock

Vzrůstající důraz na zabezpečení síťové infrastruktury, legislativní normy i na reporting a audit, to vše zvyšuje důležitost systémů pro sběr a analýzu logů a toků ze sítě. Ty se nachází v různých zařízeních a softwaru od rozdílných výrobců. Společnost DataSpring, která je od roku 2019 součástí skupiny AUTOCONT, vytvořila a provozuje ve vlastním cloudovém prostředí službu LogDock. Službu využijete, pokud hledáte efektivní řešení, jak zvládnout potřeby pro log management, flow management a SIEM. Díky službě budete mít neustálý přehled o tom, co se děje ve firemní síti a budete snáze a rychleji reagovat na případné anomálie. Možnost využití této služby nabízíme nyní i vám.

V cloudovém prostředí provozovaném z vlastních datových center společnosti DataSpring v České republice je pro vás vybudovaná multitenantní služba vhodná pro ukládání logů, toků a událostí. Díky tomu nemusíte investovat nemalé finanční prostředky do pořízení software a implementačních prací, pokud uvažujete o IT řešení pro log management a SIEM. Službu vám budeme účtovat pouze na základě spotřebovaných jednotek za měsíc.

Služba se může pochlubit oceněním IT Produkt roku 2018 a je provozována na enterprise platformě Iseco Security Monitor, která má jádro postavené na software IBM QRadar. Podívejte se v další části „Reporty“ i na detailní příklad ukázkového reportu, který služba nabízí.

Služba LogDock vám pomůže vyřešit:
Centralizovanou správu logů, toků a událostí
Analýzu bezpečnostních událostí v reálném čase
Přehledné reporty nad uloženými logy