Kariéra

Firemní kultura

Hledáte zaměstnání, ve kterém dojde k ocenění vašeho talentu v oblasti IT, a máte ambice v tomto oboru něčeho dosáhnout? Pak jste na stránkách společnosti AutoCont správně.

Společnost AutoCont je více než 20 let úspěšná na trhu informačních a komunikačních technologií v České republice i díky tomu, že dlouhodobě staví na pěti základních firemních hodnotách:

AutoCont - firemní hodnoty

Na základě těchto hodnot nejen hledáme naše budoucí spolupracovníky, ale také je v každodenním pracovním životě od našich zaměstnanců vyžadujeme. Víme totiž, že pokud každý v AutoContu bude tyto hodnoty naplňovat, budeme pro naše zákazníky vždy partnerem, kterému přinášíme užitečná řešení, se kterým budou spokojeni a ke kterému se budou vracet.

To je také důvod, proč do svých řad hledáme profesionály, kteří ovládají své „řemeslo“ na 100 % a mají ambice neustále se vzdělávat a růst. Hledáme spolupracovníky, kteří nacházejí řešení a ne důvody, proč něco nejde.

Z výše uvedených hodnot vyjadřuje firemní kulturu AutoContu nejlépe Odpovědnost. Odpovědnost, na rozdíl od zodpovědnosti, nelze nařídit, ta v člověku buď je, nebo není. Každý v AutoContu má příležitost ukázat, co v něm je. Díky nesvázanosti korporátními procesy a detailními pravidly má každý možnost rozvinout svůj talent.

Rozvoj talentu maximálně podporujeme, a to nejenom finančně. Naši zaměstnanci se účastní mezinárodních konferencí, získávají ty nejvyšší certifikáty v IT, procházejí různými tréninky a školeními.

Zároveň ale víme, že nejen prací živ je člověk. A také víme, že když se lidé poznají i mimo kancelář, zvýší se míra jejich spolupráce. Proto každoročně pořádáme společenské akce, teambuildingy, vlastní sportovní turnaje nebo se účastníme sportovního zápolení s dalšími IT firmami (squashové turnaje, triatlony, závody dračích lodí, atd.)

V AutoContu si na nic nehrajeme – když pracujeme, tak pracujeme, když se bavíme, tak se bavíme.