Jak u GDPR pomůže Microsoft 365 či Dynamics 365

Microsoft 365 je kompletní, inteligentní řešení umožňující zaměstnancům efektivně a bezpečně pracovat v týmech, zahrnuje výše popsané služby Office 365 a sadu nástrojů Enterprise Mobility + Security v kombinaci se zabezpečením koncových stanic a mobilních zařízení.

Co pro soulad s GDPR nasazením Microsoft 365 zajistíte:

 • Zajištění před neoprávněným přístupem k zařízením a aplikacím s osobními údaji
 • Vymazání obsahu při odcizení nebo ztrátě zařízení a zamezení úniku osobních dat
 • Ochranu dokumentů a e-mailů s osobními údaji šifrováním
 • Ochranu před únikem osobních údajů prostřednictvím cloudových služeb
 • Analýzu chování uživatelů a předcházení hrozeb úniku osobních dat
 • Nastavení politik práce s daty a analýzu jejich dodržování
 • Ochranu před hrozbami útoků a odcizení dat v síti
 • Aplikace Office pro bezpečnou a efektivní produktivitu
 • Licenční zajištění Windows a Office 365 jako služby
 • Stále aktuální prostředí z pozice bezpečnosti i funkcí

Více o Microsoft 365

Dynamics 365 je k pokrytí požadavků GDPR nařízení přímo uzpůsoben, je to nejlepší cesta pro volbu nástroje komunikace se zákazníky (CRM) a všech operací spojených s evidencí osobních údajů.

Co pro soulad s GDPR nasazením Dynamics 365 zajistíte:

 • Evidenci všech podstatných dat o subjektu na jediném místě z podstaty návrhu aplikace
 • Evidenci všech návazných aktivit a historie na jednom místě včetně e-mailové komunikace a schůzek, týkající se zpracování osobních údajů
 • Okamžitou dostupnost prostředků a prostředí pro vývoj nových aplikací, splňujících požadavky GDPR
 • Řízení uživatelských přístupů na úrovni položek v rámci formuláře
 • Vícefaktorovou autentifikaci, řízení přístupu a uživatelských identit

Více o Dynamics 365