Případová studie

Provoz infrastruktury ve společnosti
Františkovy Lázně a.s.

O projektu

Hodnocení zákazníkem

„Zabezpečení IT infrastruktury externími specialisty AUTOCONTu nám přináší možnost jejího dalšího rozvoje a umožňuje nám se plně soustředit na podporu našich uživatelů.”
Ing. Josef Ciglanský, generální ředitel

Hlavní přínosy

Kvalifikovaný provoz IT infrastruktury, jednoznačné a dohledatelné náklady na IT díky jednomu partnerovi, přenesení rizik na poskytovatele IT služeb, garantovaná úroveň služeb, rychlé řešení požadavků na IT

Jsme Vaše IT

Pro provoz, řízení, rozvoj, bezpečnost. Víme, jak za přijatelných podmínek zařídit to, co dnes očekává vedení firem našich zákazníků od IT. Podporu podnikání, spolehlivé fungování a přiměřené náklady.

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost Lázně Františkovy Lázně jsou dlouhodobým zákazníkem AUTOCONTu, využívajícím informační systém Microsoft Dynamics a oborové řešení zaměřené na lázeňství. Tento informační systém umožnil podporu řízení lázeňských provozů od přijímací kanceláře, správy ubytovacích kapacit a rozpisu procedur, přes podporu stravování klientů a restauračního provozu až po nástroje pro vedení lékařské agendy. Propojení umožnilo vedení lázní získat souhrnné informace o chodu celé společnosti pro rozhodování na všech úrovních řízení. V roce 2015 se společnost rozdělila na několik samostatných firem. Část z nich si pořídila jiný informační systém, ale IT infrastrukturu většina skupiny využívala společnou.

Popis řešení

V roce 2016 ve skupině proběhla diskuse o rozdílných konceptech infrastruktury pro jednotlivé firmy. Zvítězil návrh AUTOCONTu na zajištění komplexního řešení pro celou skupinu a jedna z firem si navíc pořídila AC Privátní cloud pro možnost legálně sdílet centrální IT infrastrukturu skupiny a licence v ní i možnost dynamicky měnit počty uživatelů ve firmě a ve skupině.

V IT oddělení firmy pracují nyní jen 2 vlastní zaměstnanci, kteří se mohou plně soustředit na podporu uživatelů. Spolehlivý provoz IT infrastruktury a její rozvoj je zabezpečován specialisty AUTOCONTu. Klíčovým faktorem takto nastavených odpovědností je důvěra ve schopnosti specializovaných pracovníků, kteří podobné věci řeší pro mnoho zákazníků a udržují si špičkové know-how i jejich zastupitelnost.

Vyžádejte si nezávaznou konzultaci

k možnosti využití služeb konceptu „Jsme Vaše IT“
pro vaši konkrétní situaci a potřeby ve firmě