Mobilní pracovní styl uživatele IT

V moderním světě již není otázkou, zda umožnit uživateli mobilní pracovní přístup, ale jak zajistit, aby mohl pracovat odkudkoliv, kdykoliv efektivně a bezpečně. Mobilní pracovní styl zasahuje prakticky do všech vrstev provozu IT, proto je nutné být na něj připraven zejména v následujících oblastech:

Síťové služby

V oblasti pevného i bezdrátového připojení a především u jednotné správy a provozu síťových služeb i připojení pomocí různých druhů VPN jsou zajišťovány základní služby podporující mobilní řešení. Neodmyslitelnou součástí mobilního přístupu je autentizace a autorizace přístupů z různých míst a do různých oblastí korporátní sítě.

Základní služby IT

na mobilních prostředcích je lze provozovat bez instalace speciálních aplikací či řešení. Jedná se například o poštovní a kalendářové služby, kontakty, přístup k intranetu, sdílení poznámek atd. Důležitá je správná konfigurace serverové a klientské strany a volba vhodného zabezpečení.

Přístup k podnikovým aplikacím a desktopům

pro mobilní uživatele je nutné zajistit přístup k firemním aplikacím a desktopům, aby je mohli využívat stejným nebo velmi podobným způsobem, jako když jsou v kanceláři. K tomu slouží řešení využívající publikaci aplikací a desktopů (terminálové služby) a virtualizaci desktopů na serverech (VDI) a stanicích.

Firemní mobilní aplikace

v některých případech je vhodné pro firemní aplikaci vytvořit mobilního klienta umožňujícího práci zjednodušeným přístupem a s možnost offline přístupu k datům ve firemní aplikaci. Takové aplikace vyžadují vlastní vývoj.

Přístup k podnikovým datům a jejich bezpečné sdílení

Pro mobilní uživatele je nutné zajistit přístup k firemním aplikacím a desktopům, aby je mohli využívat stejným nebo velmi podobným způsobem, jako když jsou v kanceláři. K tomu slouží řešení využívající publikaci aplikací a desktopů (terminálové služby) a virtualizaci desktopů na serverech (VDI) a stanicích.

K firemním datům je nutné zajistit bezpečný a řízený přístup. Klíčový je požadavek, aby firemní data neopouštěla firemní síť a pokud se tak stane, aby byla šifrovaná a snadno smazatelná pro ochranu před zneužitím.

Správa mobilních zařízení

V současnosti se stírá rozdíl mezi velkou pracovní stanicí a mobilním zařízením. Proto je nutné přenést obsah, na který jsme zvyklí z PC také do mobilních zařízení. S notebooky počítáme, ale na smartphony a tablety se zapomíná. Jsou nosičem firemních informací a zmenšenou verzí kanceláře, kde máme firemní poštu, kalendář, kontakty, dokumenty a mnohdy i přístupy do korporátní sítě.

S mobilitou uživatelů souvisí také koncept BYOD (Bring Your Own Device), který využívá jednotlivých komponent firemního IT a doplňuje je o finanční a právní podmínky, které umožňují uživatelům připojovat se k firemním prostředkům pomocí svých vlastních zařízení, nebo obecněji, pomocí mobilních zařízení, která nepatří do majetku firmy.

Společnost AutoCont ve všech těchto oblastech zajišťuje ucelenou nabídku produktů, řešení a služeb, se kterými má dlouholeté zkušenosti a může se pochlubit řadou zajímavých referenčních řešení.