Microsoft Dynamics 365 for Talent

Unikátní řešení pro řízení lidského kapitálu

Dynamics 365 for Talent je unikátní nástroj pro řízení lidských zdrojů ve vaší firmě, který reaguje na nejnovější trendy v oblasti HR. Využívá sílu profesní sítě LinkedIn a ulehčí tak vašim personalistům nábor zaměstnanců, díky adaptačním plánům usnadní zapracování nováčků a nezapomíná ani na vaše stávající zaměstnance, kterým pomůže efektivně řídit jejich osobní růst.

Tři propojené aplikace
Dynamics 365 for Talent se skládá ze tří spolupracujících částí, které se specializují na konkrétní oblasti v rámci lidských zdrojů. Každá aplikace může fungovat samostatně, přičemž jako celek vám umožní mít celou oblast lidských zdrojů pevně ve svých rukou.

  • Dynamics 365 for Talent: Attract je efektivní nástroj pro nábor a správu výběrových řízení, který klade důraz na zvýšení výkonosti, profesionalizaci a urychlení celého náborového procesu.
  • Dynamics 365 for Talent: Onboard profesionalizuje a usnadňuje organizaci nástupu a adaptační proces nového člena týmu tak, aby proces běžel hladce, rychle a co nejvíce automatizovaně.
  • Dynamics 365 for Talent: Core HR je nástroj pro řízení HR procesů v organizaci. Zajišťuje administraci organizační struktury a správu klíčových personálních informací pro jednotlivé fáze náborového nebo pracovního procesu.