Komplexní outsourcing IT infrastruktury

Cílem implementace komplexního outsourcingu IT služeb je zajištění IT podpory v plném rozsahu dle aktuálních požadavků zákazníka. Zodpovědností zákazníka je pouze specifikace požadavků v této oblasti. Základním přínosem je profesionální zajištění celé oblasti IT služeb, která se dynamicky přizpůsobí potřebám podnikání rozsahem i kvalitativní úrovní a s tím souvisejícími náklady.