Komunikace, média

V oblasti telekomunikací a médií působíme dlouhodobě se svými vybranými řešeními pokrývajícími zejména potřeby snadné, rychlé a přesné práce s elektronickými dokumenty a podporu souvisejících procesů.

Mezi dodávaná řešení v této oblasti patří zejména sofistikované systémy na správu a řízení dokumentů, komplexní digitalizační řešení, zajišťující elektronizaci vysokého počtu dokumentů a jejich vytěžování a související řešení na podporu workflow, schvalování a oběh dokumentů a práci s návaznými metadaty.

Naše řešení především naplňují základní cíl efektivní elektronizace komunikace a napomáhají zákazníkům zlepšovat a zjednodušovat komunikaci s klienty.