Služby

Společnosti, jejichž hlavní předmět podnikání je orientovaný na služby, vyžadují především velmi spolehlivé a zákaznicky zaměřené informační systémy. Ať už se jedná o systémy vyvíjené na zakázku či o systémy využívající existující softwarové produkty, je rozhodujícím faktorem vždy znalost konkrétní problematiky a souvisejících klíčových i podpůrných procesů, které jsou prostřednictvím systémů efektivně podpořeny.

Zaměřujeme se zejména na níže uvedené oblasti služeb. Zde disponujeme potřebným know-how a znalostmi získanými zejména z referenčních implementací našich řešení prodaný obor.

Doprava a logistika

Být ve správný čas na správném místě, optimalizovat rozvozové plány a trasy, minimalizovat ujeté kilometry a čas, maximalizovat využití ložné plochy vozidel. Sledovat zásilky, vozidla i dodržování předpisů. Vyhodnocovat a předvídat přepravní a logistické náklady, plynulý tok materiálu a informací. To jsou hlavní oblasti, na které se specializuje náš komplexní informační systém AC Transport na bázi Microsoft Dynamics NAV pro oblast dopravy a logistiky.

AC Transport spojuje výhody podnikových a specializovaných informačních systémů, čímž odstraňuje potřebu využívání několika oddělených systémů. Toto unikátní oborové řešení mapuje životní cyklus celé zakázky. Poskytuje okamžitý i historický přehled o trasách a poloze zásilek i vozidel, jejich vytížení, statistiky najetých kilometrů či průměrné spotřeby a náklady na provoz a servis. Managementu navíc umožňuje používat pokročilé marketingové, analytické či controllingové nástroje.

Více informací o řešení na www stránkách AC Transport
nebo v produktovém listu AC Transport

Servisní firmy

Každá servisní firma potřebuje mít kompletní přehled o všech úkonech, které souvisejí se servisními službami. Souběžná realizace servisních zakázek klade zásadní důraz na plánování lidských zdrojů a materiálu a vyžaduje přehled o stavu v každém okamžiku. Stále je mnoho firem, které tuto problematiku řeší jednotlivými na sobě nezávislými softwary, které mezi sebou spolupracují pouze částečně nebo vůbec ne.

My jsme pro potřeby servisních organizací vytvořili oborové řešení, které slouží k efektivnímu řízení a sledování celého procesu servisu. Hlavní součástí tohoto procesu je zákazník, který je vždy informován o stavy servisních zakázek. V našem řešení je navíc plánování a řízení realizace servisních zakázek přímo svázáno s účetnictvím. Je vhodné pro všechny organizace, které zajišťují údržbu a opravy, záruční i pozáruční servis.

Díky robustní platformě Microsoft Dynamics NAV vyhoví lokálním i mezinárodním společnostem, firmám se sítí servisních poboček i holdingovým skupinám.

Lázeňství, hotelnictví a wellness

Pro lázně, hotely a wellness zařízení nabízíme jedinečné, praxí prověřené, řešení informačního systému AC Pramen, které pomáhá zlepšovat kvalitu služeb nabízených klientům, zvyšovat efektivitu provozu, řídit ekonomiku a stanovovat strategii dalšího rozvoje.

Systém AC Pramen je založený na osvědčené robustní platformě Microsoft Dynamics NAV, což přináší stabilitu a ucelenost. Jednotlivé moduly AC Pramen podporují veškeré oblasti lázeňství a hotelnictví, od recepce, přes správu ubytovacích kapacit, stravování klientů, rozpis procedur až po nástroje podporující práci lékařů, sester, pracovníků finančních oddělení i manažerů.

O kvalitě tohoto řešení hovoří jeho úspěšný provoz v několika významných lázních v České republice i na Slovensku.

Více v produktovém listu.

Vydavatelství

Vydavatelská a nakladatelská činnost periodických i neperiodických publikací je extrémně náročná na zpracování dat a přizpůsobení se požadavkům trhu, který se neustále dynamicky vyvíjí. Pro bezproblémový chod firmy v této oblasti je nezbytná spolehlivá evidence vydaných tiskovin a produktů, stejně tak i detailní informace o jejich distribuci, o zákaznících a předplatitelích a objednávkách.

Flexibilní oborové řešení pro vydavatelskou a nakladatelskou činnost přináší okamžité získání přehledu pro rozhodování, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní. Aktuální informace o finanční situaci společnosti získané ze systému zajišťují ochranu investic a úsporu nákladů. Kontaktujte nás, rádi vám sdělíme bližší informace o Řešení pro oborovou a nakladatelskou činnost.