PROCESY A PÉČE O UŽIVATELE

Fungující procesy a péče o uživatele určuje, jak je IT ve firmě hodnoceno. Zvyšte produktivitu práce zaměstnanců.

„Je třeba, aby IT procesy ve vaší firmě podporovaly její efektivní a správné fungování. Zajistíme pro vás odborné, specializované a smluvně garantované řešení IT incidentů, změn, konzultací i požadované úrovně uživatelské podpory. Stejně jako školení a kurzy pro vaše uživatele i IT specialisty tak, aby co nejlépe znali vlastnosti a funkce moderních aplikací i infrastruktury používané v současné době. Tak, abyste využili možností vašeho IT co nejefektivněji.“

CHCI VĚDĚT VÍC

Zajistíme odbornou péči o provoz IT i jeho uživatele – počínaje řešením incidentů, přes řešení změn či konzultace. Navrhneme architekturu péče o uživatele, tedy jakou formou a jaký tým (interní či externí) se stará průběžnou uživatelskou podporu zaměstnanců, řešení jejich požadavků a jejich školení a doškolování.

Řešení incidentů

Incidentem nazýváme stav, kdy něco nefunguje, tak jak má. Obsahem naší služby je garance reakce na incidenty dle jejich priority a zahájení jejich řešení v rámci servisního kalendáře. Služby poskytujeme ve 3 servisních kalendářích – v pracovní době od 7 do 16 h (9×5), v pracovní době od 6 do 18 h (12×5) a nonstop (24×7) a ve 2 úrovních SLA – zahájení prací do 4 h, nebo další pracovní den po nahlášení incidentu.

Práce prováděné po dohodě mimo servisní kalendář nespadají pod SLA. Požadavek na provedení této služby zadávají kontaktní osoby zákazníka zadáním servisního požadavku na náš Servis Desk. Zahájení řešení je primárně poskytováno vzdáleným připojením, pokud to technická povaha řešení požadavku neumožňuje, je po domluvě s kontaktní osobou realizován on-site výjezd ve sjednaném a oboustranně odsouhlaseném termínu a podmínek.

Podpora při řešení změn

Změnou je plánovaný přechod do jiného stavu – informačního systému, aplikace, infrastruktury IT. Postupuje se dle pravidel změnového řízení, které zahrnuje všechny potřebné kroky. Službu lze vyžádat prostřednictvím zadání změnového požadavku na náš Servis Desk.

Poskytování konzultací

Konzultací se rozumí telefonická či e-mailová rada k prvkům IT, která nepřesáhne 30 minut. Požadavek na provedení služby zadávají kontaktní osoby zákazníka zadáním konzultačního požadavku na náš Servis Desk.

Uživatelská podpora - hotline

Předmětem služby jsou činnosti prováděné našimi specialisty, související s podporou koncových uživatelů zákazníka. Služba obsahuje vzdálenou podporu, řešení incidentů a provozních požadavků uživatelů zákazníka, nahlášených na telefonní číslo hotline. Služba je poskytována prostřednictvím telefonické konzultace, a (nebo) zabezpečeným vzdáleným připojením. Cenová sazba je hodinová, účtuje se každá započatá čtvrthodina.

Zabezpečené vzdálené připojení (asistence) funguje na principu připojení specialisty přes internetové připojení přímo do počítače klienta. Tam poté může provádět instalaci nebo aktualizaci softwaru, nastavovat služby nebo řešit vzniklé problémy. Uživatel přitom může sledovat, co přesně specialista provádí. Spojení je zabezpečené a není možné, aby došlo ke znovu připojení bez souhlasu klienta.

Školení uživatelů i IT specialistů

Nabízíme školicí kurzy pro vaše uživatele i pro vaše IT specialisty. Zaměřujeme se v nich na typické uživatelské aplikace a infrastrukturu provozovanou v českých organizacích.

Pro vaše uživatele nabízíme zejména školení kancelářských aplikací Microsoft Office a Office 365, Microsoft Project OneNote či SharePoint, práce s prostředím systémů Apple, dále CAD systémy či školení aplikací pro zpracování grafiky.

Pro vaše IT specialisty nabízíme kurzy z oblastí operačních systémů Microsoft pro servery i koncová zařízení, oblasti Microsoft Azure či Sharepoint, správu síťových produktů Cisco, školení pro platformy VMware a Veeam i další témata jako třeba ITIL, bezpečnost a GDPR, programování a podobně.

Vaši zaměstnanci se mohou účastnit otevřených kurzů v našich školicích zařízeních nebo zorganizujeme váš vlastní uzavřený kurz přímo u vás. Pro tyto účely disponujeme mobilní učebnou s až 50 notebooky. Zajistěte pro své zaměstnance co nejefektivnější využívání všech možností IT, teprve školení zajistí plnohodnotné využití investic vložených do IT nástrojů a aplikací.

Jsme i autorizovaným testovacím centrem společnosti Pearson VUE. Můžete u nás tedy složit mezinárodní certifikační zkoušky všech významných hráčů na trhu, například společností Axelos (ITIL), Cisco, Citrix, IBM, Microsoft, Oracle, VMware a další.

ZPĚT