Biometrický podpis

Chcete ušetřit čas strávený podepisováním papírových dokumentů a odbavováním návazných procesů (tisk, skenování a archivace)?

Máme pro vás řešení – Biometrické podepisování!

Jedná se o bezpečnou metodu podpisu elektronických dokumentů, díky zápisu originálních a jedinečných charakteristik (rychlost, zrychlení, tlak, doba podpisu) osoby podepisující se do elektronického dokumentu. Biometrický podpis je na dokumentu vidět a je s ním neoddělitelně svázán. Dokumenty opatřené biometrickým podpisem jsou bezpečnější a okamžitě připravené k následnému oběhu uvnitř i vně organizace.

Biometrie podpisu – jak to funguje?

Po konverzi dokumentů do formátu PDF/A dojde k vložení podpisu přímo do dokumentu pomocí specializovaného padu či mobilního zařízení, na kterém je dokument zobrazený v elektronické podobě. Vznikne zabezpečený elektronický dokument, který je po právní stránce plně srovnatelný s vlastnoručně podepsaným dokumentem.