Průmyslová umělá inteligence přináší revoluci do výroby

Průmyslová umělá inteligence / Industry Artificial Intelligence (IAI) přináší výrobcům doslova okamžik osvícení. Elektřina – a zejména zařízení umožňující bezpečnou práci bez denního světla – dovedla průmysl do 20. století. Zapojení umělé inteligence do provozu továren představuje další generaci průmyslové výroby umožňující nevídané zlepšení v oblasti produktivity a kvality produktů prostřednictvím optimalizace výrobních procesů.

Umělá inteligence je metoda zpracování dat pro automatické rozhodování, řešení problémů a provádění managementu řízení výroby. Továrna vybavená internetem věcí (IoT) může očekávat, že jí IAI umožní:

  1. Automatizovat složité úkoly
  2. Monitorovat data a reagovat na ně v reálném čase
  3. Zvýšit efektivitu a kvalitu výroby
  4. Provozovat komunikaci jak interní, tak se vzdálenými dodavateli nebo zákazníky
  5. Učit se a zlepšovat se samostatně a na základě lidských vstupů

Sama o sobě působí tato opatření jako poměrně přímočarý pokrok. Taková zařízení však v kombinaci mohou zcela transformovat průmyslové prostředí a vyřešit problémy, které trápily výrobu již dlouho před vynálezem žárovky.

Výrobci se dělí na ty, kteří v IAI věří a ty, kteří ji provozují

Umělá inteligence je ve výrobě aplikována již dostatečně dlouho na to, aby 70 % podnikatelů věřilo v její moc transformovat průmysl. Pro mnoho z nás přesto umělá inteligence zůstává poněkud neznámým konceptem, takže ti, kdo skutečně podnikají odvážné kroky při implementaci umělé inteligence, jsou stále v menšině.

Více než 60 % světových výrobců zvažuje využití IoT ke zpracování dat ze zapojených produktů a výroby. Avšak výrobci, kteří skutečně plánují svou strategii prostřednictvím IAI, investují do ní a rozvíjejí ji, představují jen špičku ledovce. Pouze 2 % společností dosud skutečně dosáhlo úspěchu, přičemž více než 50 % selhalo na první překážce: nepodařilo se jim transformovat jejich víru v umělou inteligenci do vize budoucnosti své společnosti.

Přitom se jedná o obrovskou příležitost dostat se dopředu před konkurenci. Zkoumat, plánovat, získávat stoupence a přesvědčit vrcholový management o nutnosti implementace změn, jež mohou v příštích pěti až deseti letech znamenat rozdíl mezi selháním, mírným úspěchem nebo fenomenálním růstem.

IAI řeší tradiční výrobní problémy

Na základě sběru a zpracování dat v takovém měřítku, kdy to není proveditelné bez strojového učení, může umělá inteligence poskytnout poznatky o produktivitě nad rámec toho, co bylo možné v daném odvětví předvídat v minulosti.

IAI je také možné využít k tomu, aby byly tyto poznatky převedeny na reálné kroky, realizované pomocí automatizace výrobních a administrativních procesů. A protože vše se odvíjí od efektivity a lepší návratnosti investic, v případě správné realizace bude váš další rozvoj postaven na vašem vlastním úspěchu. Budete lépe využívat svou stávající pracovní sílu a vytvářet lepší produkty, které nalákají více zákazníků.