Konektivita, pobočky, cloud, aneb řešení nalezeno!

Požadavky na konektivitu, její stabilitu i dostupnost se s dobou výrazně změnily. Konektivita se obecně stala zcela kritickou, ať už jde o připojení poboček s centrálou nebo „jen“ internetu, prostřednictvím kterého dnes přistupujeme k rozličným službám a aplikacím, cloudu. Jedna linka a její pasivní záloha proto už dávno nestačí! Změna zavedeného způsobu komunikace, náročnosti požadovaného řízení i směrování provozu spolu s dostupností vedou k něčemu, co nazýváme softwarové řízení WAN, SD-WAN.

Vysvětlíme si pojem SD-WAN a jaké jsou jeho hlavní přínosy. Jak umožní pracovat s více konektivitami, jak přes ně bezpečně řídit provoz až na úrovni jednotlivých aplikací. A co bezpečnost? Přechod na SD-WAN přitom nemusí znamenat další nové investice, zcela naopak. S SD-WAN se dá doslova šetřit! Přijďte si poslechnout kde a jak hledat úspory, zvýšit bezpečnost i dostupnost s SD-WAN. V oblasti SD-WAN nad ostatní značně vyčnívá Fortinet, zejména proto, že neopomíjí bezpečnost! Dostaňte svou WAN síť s Fortinetem opět pod kontrolu – úspěch a úspora zaručeny.

Datum a čas / 30. dubna 2020, 9:00 – 10:00 hod.

Odkaz na přihlášení do online přenosu obdržíte emailem před termínem webináře. Těšíme se na vás.

Zaregistrujte se zde

Za společnost AUTOCONT a.s. vás srdečně zve

Jaroslav Vazač
manažer oblasti nabídky