Případová studie

AUTOCONT v roli IT manažera
ve společnosti Hauk

O projektu

Hodnocení zákazníkem

„Hlavním cílem bylo uvolnit čas vedoucího logistiky, což se z velké části podařilo. Dnes je jeho součinnost potřebná při schvalování a delegování. Za rok, kdy smlouva běží, došlo k zpřehlednění a revizi celého IT. V současné době se v rámci IT věnujeme především získání certifikace ISO 27001, což je nutné pro dodávky ŠKODA AUTO.”
Petr Hauk, jednatel

Hlavní přínosy

Kvalifikovaný provoz IT infrastruktury, jednoznačné a dohledatelné náklady na IT díky jednomu partnerovi, přenesení rizik na poskytovatele IT služeb, garantovaná úroveň služeb, rychlé řešení požadavků na IT.

Jsme Vaše IT

Pro provoz, řízení, rozvoj, bezpečnost. Víme, jak za přijatelných podmínek zařídit to, co dnes očekává vedení firem našich zákazníků od IT. Podporu podnikání, spolehlivé fungování a přiměřené náklady.

Výchozí situace a cíle projektu

Na začátku jednání o spolupráci neměla společnost HAUK samostatné IT oddělení. Za IT infrastrukturu společnosti byl zodpovědný vedoucí pracovník logistiky, který využíval služeb dodavatelů a externích IT specialistů. Časově ho ale IT vytěžovalo natolik, že situace se stala neudržitelnou a vedení společnosti tedy začalo uvažovat o změně.

Popis řešení

Spolupráce s AUTOCONTem začala, když firma HAUK potřebovala posílit serverovou infrastrukturu kvůli informačnímu systému Helios. AUTOCONT dodal do firmy robustní serverové řešení, postavené na virtualizaci VMware a zálohování celých virtuálních serverů Veeam. Dále byla provedena revize aktivních síťových prvků, po které se switche TP-link nahradily zařízeními HP a Cisco. V září v roce 2016 firma Hauk podepsala s AUTOCONTem servisní smlouvu v režimu Jsme Vaše IT, která pokrývá kompletní převzetí IT pod správu AUTOCONTu. Před podpisem smlouvy proběhla detailní analýza aktuálního stavu a byla vytvořena dokumentace IT infrastruktury. AUTOCONT v současné době supluje IT manažera společnosti.

Použité technologie

Cisco, Dell, HP, VMWare, Veeam, Win Server, APC, NAS Synology
Zakázka byla realizována v roce 2016.

Vyžádejte si nezávaznou konzultaci

k možnosti využití služeb konceptu „Jsme Vaše IT“
pro vaši konkrétní situaci a potřeby ve firmě