Microsoft

Microsoft

Společnost Microsoft je předním celosvětovým poskytovatelem software a služeb pro podniky i jednotlivce. Široká škála nabízených produktů pokrývá nejen potřeby obchodních firem a průmyslových podniků, ale i požadavky běžného domácího uživatele dneška. Microsoft nabízí jednotlivé produkty a aplikace pro specifické potřeby zákazníků, vedle toho lze na jejich produktech budovat ucelená řešení, které umožňují spolupráci teamů v reálném čase, sdílení dokumentů, plánování, vyhodnocování apod. Produkty společnosti Microsoft pokrývají aplikace pro desktop PC, serverová řešení, operační systémy, bezpečnost apod.

O společnosti

Společnost Microsoft je od svého založení v roce 1975 v USA světovým lídrem v oblasti poskytování softwaru, služeb, řešení a internetových technologií pro osobní, průmyslové i obchodní využití. Společnost nabízí širokou škálu produktů, která umožňuje společnostem i jednotlivcům efektivněji spolupracovat a plně realizovat jejich potenciál. Úspěch společnosti Microsoft v minulosti i budoucnosti má dvě základní klíčová hlediska: jednak technologická vize, jednak hodnoty, kterými každý den jako společnost žije. Nejsou to hodnoty nové; jde spíše o dlouhodobě prosazované firemní principy, které zdůrazňují k zákazníkům, partnerům a dodavatelům. Více informací na www.microsoft.cz

Odbornost a certifikace společnosti AUTOCONT

AUTOCONT je držitelem široké škály autorizovaných odborných kompetencí platných v rámci globálního programu Microsoft Partner Network. Plníme podmínky v 14 Gold a Silver kompetencích. Dosažení této úrovně spočívá v náročném procesu, při je třeba splnit vysoké požadavky pro získání certifikací a prokázání odborných znalostí jak produktů, tak i schopnosti jejich uplatnění v praxi. Partneři s daným statutem představují špičku mezi partnery společnosti Microsoft a mají přístup k nástrojům a podpoře odpovídající jejich výjimečnému postavení na trhu. Na této úrovni mají partneři příležitost k vytvoření nejtěsnějšího pracovního vztahu se společností Microsoft. Vysoká odbornost specialistů a dlouholeté zkušenosti na realizaci projektů jsou základem k držení tolika oficiálně přiznaných Microsoft kompetencí – v takovém rozsahu je má jen naprostá špička Microsoft partnerů v regionu (více o AUTOCONT kompetencích). Společnost AUTOCONT je též držitelem statutů – Microsoft Licensing Solution Partner (LSP), Microsoft Dynamics Partner a Microsoft Authorised Education Reseller.

Kontakty

Robert Vepřek
robert.veprek@autocont.cz