Prohlédněte si naše video případové studie

Provoz IT infrastruktury v cloudu

Služby zákazníkům 24 hodin denně na infrastruktuře bez výpadků, s garancí dostupnosti potřebného výkonu, kapacity i rychlosti odezvy.

Služby pokročilého bezpečnostního dohledu

Významné zvýšení obrany proti neustále rostoucímu kybernetickému nebezpečí urychluje nápravu a přispívá k obnově důvěryhodnosti IT zdrojů.

Správa firemní sítě i práv uživatelů z cloudu

Kompletní vzdálená správa sítě s technologií Cisco Meraki s jednotným administračním rozhraním a silným zabezpečením koncových zařízení.

Jednotný informační systém řízení společnosti

Implementace Microsoft Dynamics, propojení účetnictví, výroby a logistiky, sjednocení klíčových procesů, plná kontrola nad daty.

Outsourcing provozu serverů v režimu 24x7

Sjednocení péče o stovky serverů ve 12 zemích světa, nepřetržitý režim podpory napříč časovými pásmy, spolehlivý provoz, transparentní náklady.

Služby pokročilého bezpečnostního dohledu

Vysoká míra zabezpečení před kybernetickými hrozbami bez investic do dalších lidských zdrojů, monitoring incidentů, včasná a cílená reakce.

Chytrá a efektivní továrna

Zkrácení času plánování výroby, zlepšení distribuce procesů a kontroly kvality, řešení systémových problémů ohrožujících bezpečnost práce.