Integrace a poradenství

Audit bezpečnosti informačních systémů

Řešení určené firmám, které chtějí čelit hrozbám a eliminovat bezpečnostní rizika.

Produktový list

Audit shody osobních údajů s GDPR

Audit nakládání s osobními údaji ve shodě s nařízením EU (GDPR)

Produktový list

Analýza rizik osobních údajů

Řešení pro organizace, které chtějí čelit hrozbám a současně vyhovět požadavkům nařízení EU (GDPR).

Produktový list

Outsourcing role

Externí obsazení rolí Manažer kybernetické bezpečnosti a Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Produktový list

Audit využívání přístupu k webu

Řešení pro bezpečný přístup k webu zajišťující přehled o efektivním využívání zaměstnanci.

Produktový list

Strategie bezpečnosti informačního systému

Strategie bezpečnosti IS je dokument vycházející z auditu bezpečnosti IS organizace a analýzy rizik.

Produktový list

Havarijní plánování

Rozsáhlý proces řízení kontinuity činností útvarů ICT, který je jedinečný pro každý systém.

Produktový list

Analýza vyspělosti

Analýza vyspělosti poskytuje nezávislý pohled na IT infrastrukturu zákazníka.

Produktový list

Jak na strategii ICT za 3 dny

AutoCont disponuje techniky a řešeními, pomocí kterých lze stanovit správnou cestu ICT rozvoje.

Produktový list

Konzultace a školení v oblasti procesního řízení provozu IT

Řešení určené zákazníkům, pro které je významný rozsah podpory služeb nebo v oboru služeb podnikají.

Produktový list

Efektivní modelování pro efektivní organizaci

Popsané procesy slouží jako podklad pro nové pracovníky k rychlejší orientaci v povinnostech a celém prostředí organizace.

Produktový list

Školení ArchiMate® 2.0 jednodenní

Základní seznámení s jazykem ArchiMate. Jde o otevřený a nezávislý jazyk pro modelování podnikové architektury.

Produktový list

Školení ArchiMate® 2.0 dvoudenní

Podrobnější seznámení s jazykem ArchiMate. Jde o otevřený a nezávislý jazyk pro modelování podnikové architektury.

Produktový list

Ateliér - předání našich zkušeností

Jedinečný způsob předání našich zkušeností. Poskytujeme vlastní způsob jak naše znalosti předat zákazníkovi.

Produktový list