Struktura společnosti

AUTOCONT a.s.

Právní forma:
Akciová společnost (listinné akcie na jméno nejsou veřejně obchodovatelné).

Sídlo:
Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, Česká republika

Základní kapitál:
11 000 000 Kč

Identifikační číslo:
04308697

Rok založení:
1990

Představenstvo:
Martin Grigar, předseda představenstva
Michal Tománek, místopředseda představenstva
Jaroslav Biolek, člen představenstva
Ondřej Matuštík, člen představenstva
Martin Chromec, člen představenstva

AUTOCONT se dělí na 3 základní části (business unit), které se liší svým zaměřením a segmentem trhu, který obsluhují:
EBS - Enterprise Business Segment
PAS - Podnikové aplikace
MM - Midmarket Business Segment

Z hlediska územního členění je společnost rozdělena na REGIONÁLNÍ CENTRA, která vycházejí ze struktury krajů.

Dceřiné společnosti:
AUTOCONT s.r.o.        aktivity AUTOCONTu ve Slovenské republice
CAD Studio s.r.o.         leader v oblasti CAD/CAM aplikací na bázi produktů Autodesk