Zaznamenali jste takové změny ve vaší firmě a jejím IT?

Změny ve firmách jsou mnohem častější než dřív. Dochází k fúzím, akvizicím anebo k osamostatněním částí společností. Firmy rozšiřují předmět podnikání, případně se snaží získat trhy i v dalších zemích. Majitelé firem po 20ti letech předávají vedení firmy nástupcům či nově najatým manažerům. Mění se i lidé v IT odděleních firem. IT obor jako takový též prochází významnou změnou, aplikace se provozují v cloudu, počítače vypadají různě, jsou téměř ve všem, jsou propojené a chrlí spousty dat. Bezpečnostní hrozby jsou stále propracovanější. Kvalita IT dodavatelů se různí.

Zvládá vaše IT situace jako rozdělení firmy na více subjektů, změnu divizního uspořádání, nákup jiných firem a jejich spojení či vstup na zahraniční trhy? Selhal už v dynamicky se měnícím IT oboru nějaký z vašich dodavatelů, odešli někteří klíčoví lidé z IT oddělení či jste přišli o IT manažera a není jednoduché vše potřebné rychle nahradit? Chtějí mít majitelé vše rychlejší a efektivnější?

Dodáváme služby, které pomáhají takové změny zvládat a řízení IT nastavit tak, aby adekvátně podporovalo podnikání. Jedná se o služby podnikové a IT architektury (analýza IT a katalog služeb, zavedení podnikové architektury, IT strategie a transformace) a služby řízení projektů podporující změny v podniku, řízení bezpečnosti a řízení části či celého IT, včetně převzetí zodpovědnosti za jeho provoz a další rozvoj (dlouhodobé strategické služby).