Microsoft cloud služby

Aplikace a softwarová infrastruktura Microsoft poskytovaná z evropského datového centra společnosti. Technickou podporu poskytuje Microsoft, AUTOCONT nabízí konzultační a implementační podporu.

Office 365

Microsoft Office 365 zajišťuje kompletní služby na úrovni kancelářského balíku, poštovních služeb Exchange, portálu SharePoint a komunikačního nástroje Microsoft Lync. Služba Office 365 dále nabízí výhodné licencovaní v rámci organizace a mixování jednotlivých plánu podle potřeb koncového uživatele. Více informací o Office 365 naleznete zde.

Společnost AUTOCONT nabízí kompletní poradentství ke službě Office 365 a implementační zkušenosti spojené s nasazením jednotlivých služeb.

Azure

Microsoft Azure v dnešní době zastává komplexní hosting serverové infrastruktury nejenom na úrovni jednotlivých strojů, ale také dnes velmi populární zálohování do cloudu. V této službě naleznete široký výběr výpočetního výkonu pro vaše potřeby, jak k trvalému využívaní a nebo jako pokrytí výpočetních špiček. Oblíbíte si zejména služby typu pronájem výpočetního výkonu, vývoj a testování včetně požadovaného software a velmi výhodné zálohování do služby Azure.

Více informací o Azure naleznete zde.

Intune

Microsoft Intune je cloudová služba která pokrývá správu koncových stanic na platformách Microsoft ale i IOS a Android. Její velký benefit je možnost instalace nejnovějšího operačního systému od společnosti Microsoft. Dále tato služba poskytne jednoduché licencování na konkrétního uživatele s možnou správou jeho pěti zařízení. Více informací o Intune naleznete zde.

AUTOCONT služby

Naši specialisté disponují zkušenostmi z projektů implementace Office365 a Azure a to jak ze samostaného nasazení, tak i z hybridních scénářů. V době trendu transformačních projektů IT jsou zkušenosti z propojování dvou světů (lokální a cloud) zvláště cenné.

Ceník vybraných služeb