Musí zvýšení bezpečnosti přinášet snížení uživatelského komfortu?

Každé opatření zajišťující vyšší bezpečnost dat, infrastruktury, klíčových aktiv, vzdáleného přístupu, koncových zařízení, má zákonitě negativní dopad na uživatele. Složitější hesla a jejich častá změna, komplikovaný přihlašovací proces, časová režie při práci s certifikáty a ověřovacími předměty, atd. Přijali jsme to jako nevyhnutelný fakt. Existují v této oblasti jiné možnosti?

Firmy a organizace dnes čelí řadě výzev. Stále více jsou regulovány co do nakládání s citlivými daty (zákon o ochraně osobních údajů, GDPR, eIDAS), mění se paradigma výpočetních zdrojů a datových center, dochází k prolínání on-premise a cloudových systémů. Virtualizují se servery, disková pole, sítě, koncové stanice, aplikace. A do toho všeho denně přibývají kyberútoky, které se nevyhýbají soukromým firmám ani organizacím.

Volbou správného řešení dosáhneme vyšší bezpečnosti i efektivity a produktivity uživatelů současně. Jak?