Skupina AUTOCONT se připravuje na rozvoj

Ostrava (září 2018) – Od počátku měsíce září mění společnost AutoCont CZ a.s. oficiální název na AUTOCONT a.s. a mění i identifikační údaje na IČO 043 08 697 a DIČ CZ 043 08 697.

Je to důsledek fúze několika společností skupiny AUTOCONT. AUTOCONT a. s. se jako nástupnická společnost stane univerzálním právním nástupcem všech fúzovaných společností (tedy i dosavadní společnosti AutoCont CZ a.s.) a přejde na ní veškerý majetek a veškeré smluvní závazky všech fúzovaných společností. To znamená, že smluvní i jiná ujednání se zákazníky i dodavateli zůstávají v platnosti a nijak se nemění.

„Hlavní důvod pro fúzi, která byla naplánovaná již na počátku roku 2018 je zjednodušení organizační struktury celé skupiny a příprava na budoucí růst společnosti v rámci mezinárodní investiční skupiny KKCG. Rád bych zdůraznil, že tato změna se nijak netýká našich zákazníků a nepřináší jim nutnost žádných změn ve vztazích s naší společností, “ uvádí Martin Grigar, předseda představenstva AUTOCONT a.s.