Zálohují jen srabi?

26. září 2019 / 9:00 – 13:00 / EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové

Název semináře s trochou nadsázky uvádí téma velmi důležité. Zvyšující se nároky na dostupnost služeb informačních technologií, neustále rostoucí objem provozních dat i nově zaváděné technologie vybízejí přehodnotit původní principy zálohování dat. Podělíme se s vámi o zkušenosti získané při každodenní péči o data našich zákazníků, představíme současné trendy očima dvou technologických leaderů. Představíme způsoby, jak minimalizovat dopady havárií a neočekávaných událostí. Víme jak!

Program

  • Úvod, zahájení semináře (J. Středa)
  • Řešení ochrany dat v době cloudové (M. Beran)
  • Vývoj technických prostředků k zálohování dat (L. Stránský )
  • Praktický pohled na zálohování dat (O. Šinták)
  • Jak zajistit kontinuitu IT služeb organizace? (M. Janda, M. Beran)
  • Prostor pro vaše dotazy, ukončení semináře (J.Středa , O. Šinták)

Pozvánka ve formátu pdf

Za společnost AUTOCONT a.s. vás srdečně zve

Josef Středa
ředitel regionálního obchodního centra

V případě zájmu o další informace k akci kontaktujte Michaelu Obrtalovou
telefon: +420 731 629 877, email: michaela.obrtalova@autocont.cz