AutoCont Privátní Cloud

V současné době vedení většiny organizací zvyšuje tlak na úspory provozu IT a požaduje vyšší efektivitu IT oddělení. Dnešní organizace jsou zároveň více závislé na fungování IT, ale nejsou ochotny investovat do náročných IT projektů. Podmínky nízkých nákladů a přesto vysoké efektivity splňuje služba AutoCont Privátní Cloud.

Co je AutoCont Privátní Cloud?

AutoCont Privátní Cloud je především nová technologie, která je provozovaná v prostorách zákazníka, případně dodavatele. Je to inovativní řešení pořizování majetku a služeb v oblasti IT infrastruktury a je založené na principu sdílení základních stavebních kamenů infrastruktury. Toto řešení je inspirováno infrastrukturou velkých poskytovatelů jako Amazon, Google atd., tedy provozovatelů služby veřejného cloudu. Je zde dosaženo velice nízkých nákladů na poskytované služby.

Jak lze tedy zjednodušit a zlevnit IT infrastrukturu?

1. Přenést pozornost IT na podporu primárního předmětu činnosti organizace
Zjednodušení infrastruktury sníží časové nároky správy, ale stále je potřeba zajistit běžnou údržbu a kontrolu systému. Je proto vhodné uvolnit ruce IT personálu, aby řešil podstatné úkoly související se správou a rozvojem aplikací a údržbu infrastruktury přenechalo dodavateli.

2. Změnit princip budování IT infrastruktury
Velcí cloudoví poskytovatelé již dávno upustili od klasického schématu server-san-storage a postavili celá svá hostingová centra čistě na x86 serverech s interními disky. Vhodnou kombinací HW a SW pak zajistili, že jednotlivé servery mezi sebou komunikují, předávající si data a celý systém je odolný proti výpadku jakéhokoliv serveru z clusteru.

Tento systém lze velmi jednoduše a levně rozšiřovat na stovky až tisíce serverů. AutoCont tuto ideu adaptoval do prostředí českých společností.